Zoo Ústí nadl Labem Zoo Ústí nadl Labem

Dozorčí rada

Dozorčí rada byla zřízena k 1. 1. 2016, ze své činnosti se zodpovídá Radě města Ústí nad Labem. Dozorčí rada je odborným orgánem Zoo Ústí nad Labem, vykonává činnost iniciativní, kontrolní a poradní. Pracuje v ní pět členů (tři bývalí ředitelé zoo a dva zástupci města), jejich funkční období je čtyřleté. Dozorčí rada úzce spolupracuje s ředitelem organizace, dohlíží na jeho činnost, vyhodnocuje plnění koncepce apod., jednou ročně předkládá Radě města zprávu o své činnosti včetně hodnocení práce ředitele.

Členové Dozorčí rady

Momentálně bez členů.

přechodné období: březen, říjen

od 9.00 do 17.00 h Pokladny zoo:

od 9.00 do 17.00 h Pavilony:

do 18.00 h Areál zoo:

V březnu je horní pokladna otevřena pouze během víkendů.

více

přechodné období: březen, říjen

110,- Kč Dospělí:

55,- Kč Děti, studenti, důchodci:

290,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě