Propagační materiály k 110. výročí

Propagační materiály k 110. výročí

V rámci výročí 110 let od založení Lumpeparku vznikla v letech 2017 a 2018 řada propagačních materiálů, které toto významné výročí a osobu Heinricha Lumpeho připomínají. Nutno poděkovat partnerům, kteří finančně na projekty přispěli, neboť bez jejich pomoci by se nemohly realizovat v tak velkém rozsahu.

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 vypisoval Evropský fond pro regionální rozvoj a Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe. Podporu ve výši 14.337 Euro jsme využili na zhotovení české a německé verze publikace 110 let od Lumpeparku k moderní zoologické zahradě, dále k tisku dvojjazyčného letáku Naučná stezka Lumpeparku a zhotovení úvodního panelu celé naučné stezky. Kromě toho vzniklo nové DVD s názvem Vítejte v ptačí říši, které se věnuje osobnosti Heinricha Lumpeho s přesahem k dnešní zoologické zahradě, která z jeho odkazu stále čerpá. Poslední aktivitou bylo zhotovení šesti panelů v českém a německém jazyce, které jsou využívány na výstavu o historii Lumpeparku a osobnosti a činnostech jeho zakladatele.

Další materiály vznikly za podpory Ústeckého kraje (Program pro rozvoj eko – agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2020, oblast podpory Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty – EVVO – na území Ústeckého kraje). Nejvíce propagačních a vzdělávacích materiálů bylo určeno žákům základních či mateřských škol, které se zapojili do některých připravených aktivit (výukový program, zimní zdobení stromků krmením pro ptáčky…). Děti jako odměnu získaly hru černý Petr s ornitologickou tematikou, velký poster s vyobrazenými druhy ptáků v ústecké zoo či kartičku se zásadami zimního přikrmování.

V závěru roku byla za finanční podpory Ministerstva životního prostředí (49.600 Kč) vydána publikace netradiční průvodce zoologickou zahradou, která přibližuje areál původního Lumpeparku a jeho postupnou přeměnu. Na odkaz Heinricha Lumpeho navazují současné aktivity zoologické zahrady, ať již jsou zaměřeny na druhy české fauny (ochranářský projekt 100 ptačích budek a další činnosti) nebo na ochranářské projekty mimo evropský kontinent (Pesisir Balikpapan, kampaně EAZA apod.). V publikaci jsou uvedeny i vzpomínky dlouholetého veterináře zoo MVDr. Petra Skalky na novodobou historii a prudký rozvoj zoo v 70. letech minulého století. Pro větší atraktivnost a vzdělávací impakt byl průvodce doplněn o různé zajímavé aktivity pro děti, jako jsou hádanky, křížovky či jednoduché kvízy.

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě