DIGITALIZACE MATERIÁLŮ - DIGITALISIERTE MATERIALEN - DIGITISED MATERIALS

DIGITALIZACE MATERIÁLŮ - DIGITALISIERTE MATERIALEN - DIGITISED MATERIALS

Součástí projektu byla také inventarizace a digitalizace všech důležitých historických dokumentů, které po Heinrichu Lumpem zbyly.

Je potěšitelné, že se o životě Heinricha Lumpeho a historii jeho parku dochovala celá řada textů, průvodců pro návštěvníky, fotografií, dobových pohlednic, novinových článků a dalších materiálů. Vše, co je k dispozici v archivu muzea, mohou nyní díky digitalizaci shlédnout všichni ti, kterým je historie zoo blízká. Vzhledem k jeho rozličným aktivitám a různorodosti dostupných materiálů jsou dokumenty rozděleny do několika oddílů. Tak budou více přehledné.

 

Teil des Projekts war auch die Inventarisierung und Digitalisierung aller wichtigen historischen Dokumente, die Heinrich Lumpe hinterlassen hat.

Es ist erfreulich, dass eine Reihe von Texten, Broschüren für Besucher, Fotos, zeitgenössische Postkarten, Zeitungsartikeln und anderen Materialien über das Leben von Heinrich Lumpe und die Geschichte seines Parks erhalten geblieben sind. Alles, was sich im Archiv des Museums befindet, steht jetzt dank der Digitalisierung all denjenigen zur Verfügung, die sich für die Geschichte des Zoos interessieren. Aufgrund der verschiedenen Aktivitäten und der Vielfalt der verfügbaren Materialien sind die Dokumente in mehrere Abschnitte unterteilt, um sie übersichtlicher zu machen.

 

The project also included the drawing up of an inventory and digitising all the important historical documents left by Heinrich Lumpe.

It is beneficial that a number of materials have been preserved that tell us more about the life of Heinrich Lumpe and the history of his Park. These include texts, visitor guides, photographs, postcards, newspaper articles and other documents. Thanks to digitisation, all the information available in the Museum’s archive can now be viewed by all those who are close to the Zoo’s history. Due to the diversity of Heinrich Lumpe’s activities and the variety of materials available, the documents are divided into several sections.

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě