Soupis a zachování historické dokumentace a pramenů

Soupis a zachování historické dokumentace a pramenů

Součástí průzkumu byl i soupis publikací, fotografií, dokumentů, které jsou uloženy v archivu muzea.

Digitalizoval J. Preclík

-  Zásadním archivním pramenem je kronika „Dr. phil. h. c. Heinrich Lumpes Lebenswerk in der Presse“ /Životní dílo H. L. v tisku/ Jde o obří knihu o rozměrech 520 mm na výšku, 410 mm na šířku a s tloušťkou 200 mm. Kniha obsahuje 500 stránek a váží 24 kg. Obsahuje hlavně novinové výstřižky se články o aktivitách H. Lumpeho. Vedle toho zahrnuje řadu původních fotografií, takřka všechny publikace vydávané parkem, navíc ukázky korespondence s významnými osobnostmi i s běžnými návštěvníky, pozvánky na akce pořádané parkem a strojopisy projevů, které při nich zazněly, i notové záznamy písní a básně složené pro Lumpeho na téma ochrany přírody aj. Podoba, v jaké se archiv dochoval do dnešních dnů, pochází z roku 1935, první záznamy se vztahují k roku 1908.

- Album čestných ocenění a diplomů H. Lumpeho „Album Dr. h. c. Lumpes Natur– Lehr– und Studienpark für Vogel–  und Pflanzenschutz Aussig a. E“

- Fotoalbum „Jindřich Lumpe Přírodní a ochranný park pro ptactvo 1922“

- Soubor fotografií ze sbírek Muzea města Ústí nad Labem zachycující areál Lumpeparku (před rokem 1945 cca 150 záběrů, po roce 1945 cca 230 záběrů, portréty H. Lumpeho 3 záběry)

- Soupis historických publikací z fondu knihovny Muzea města Ústí nad Labem - 10 titulů


 

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě