Zhodnocení botanické hodnoty areálu

Zhodnocení botanické hodnoty areálu

Stručný souhrn výsledků botanického průzkumu, celková zpráva je zveřejněna na konci článku.

Odborný garant Ladislava Filipová

Heinrich Lumpe koncipoval svůj park zčásti jako romantickou oázu, která velkorysými výsadbami okrasných keřů (zejména růží), ovocných a exotických stromů i květin (jiřiny, alpinky, dokonce kaktusy) a také promyšlenou strukturou lákala svým půvabem malé i velké návštěvníky, a zčásti jako ptačí eldorádo, do něhož byl zapovězen vstup lidem a vše se zde podřizovalo potřebám ptactva.

Z původních výsadeb se bohužel nedochovalo prakticky nic, až na několik stromů, u nichž lze předpokládat, že pamatují vznik Lumpeparku, nicméně důkazy chybí. Dosud je ale patrná „klidnější“ a „divočejší“ část původního parku, v níž se řada druhů ptáků vyskytuje a která se může v budoucnu stát prostředím vhodným k pozorování ptactva.

 

Návrhy způsobů obnovy

Z pohledu obnovy Lumpeparku je nosná především myšlenka vysoké diverzity rostlinných druhů a odrůd. Akcent na vegetační prvky (v podstatě malá botanická zahrada) má potenciál významně zatraktivnit areál pro návštěvníky zoo. Ve spolupráci se zahradníky a zahradními architekty by tak bylo vhodné zpracovat komplexní koncepci výsadeb rostlin a následné péče pro celý areál (se speciálním zřetelem k plochám původního Lumpeparku), která by naplňovala ideje Heinricha Lumpeho a nároky kladené na estetiku i užitkovost rostlinstva.

Zároveň je nezbytné zachovat v co nejvyšší míře současné vzrostlé stromy (kromě invazních dřevin) a věnovat pozornost péči o ně.

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě