Zpráva o provedeném průzkumu stavu území někdejšího Lumpeho parku

Zpráva o provedeném průzkumu stavu území někdejšího Lumpeho parku

Celková zpráva o posouzení hodnoty dochovaných prvků a doporučení k jejich ošetření, ochraně nebo obnově se nachází na konci článku.

Proč se zoo vlastně zabývá projektem „Poklad jménem Lumpe Park – přeshraniční propagace hodnot odkazu průkopníka ochrany přírody“?

Důvod je jednoduchý – park je přímým předchůdcem dnešní zoo a díky osvícenému přístupu jeho zakladatele, Heinricha Lumpeho, byl ve své době unikátem. Byl rezervací volně žijících zvířat, místem rekreace a relaxace, zábavy i propagace ochranářského pohledu na svět. Byl zajímavý i architektonicky, geologicky a botanicky. A jeho majitel proslul svojí osobní angažovaností ve věci zachování přírodních hodnot.

Díky dochovaným materiálům víme, že pan Lumpe po sobě zanechal hotový poklad, ať už v podobě myšlenek nebo fyzických hodnot. Jak velké však ty fyzické hodnoty jsou? Jaký je jejich význam třeba v celonárodním nebo celoevropském kontextu? A co hodnotného z někdejšího parku se dnes vlastně v areálu zoo nachází? Co z toho lze ještě využít? Vzhledem k rozsáhlému dílu pana Lumpeho se to může jevit jako zajímavá, ale také dlouhá a náročná cesta. Zoo si je však významu Lumpeho díla pro svoji vlastní existenci natolik vědoma, že se tuto cestu rozhodla absolvovat a odhalit, co vše z Lumpeparku zbylo a co padlo za oběť zubu času, popř. bylo obětováno a muselo ustoupit rozvoji zoo zejména v 60., 70. a 80. letech minulého století.

Na pomoc si přizvala ty nejpovolanější partnery – významné instituce působící na české či německé straně, neboť přeshraniční charakter měl i park Heinricha Lumpeho. Na německé straně je to podpůrná organizace drážďanské zoo ZooFreunde Dresden e.V., spolupracujícími institucemi na straně české jsou Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.

A jaké jsou cíle projektu?

- zmapovat vše, co se z původního parku dochovalo, co stojí za záchranu a obnovení

- digitalizace všech zjištěných materiálů a jejich zpřístupnění veřejnosti

- informační kampaň v příhraniční oblasti a akce po návštěvníky Zoo Ústí nad Labem a Zoo Drážďany

Ale to je jen začátek. Po důkladném prozkoumání a posouzení všech výstupů je dlouhodobým záměrem obnova nejcennější části někdejšího parku. Heinrich Lumpe byl Němec žijící v Čechách ve městě, kde se mluvilo převážně německy. Jeho park však byl určen milovníkům přírody bez ohledu na národnost nebo jazyk a proudily do něj každým rokem desetitisíce lidí z Čech i Německa. Proto také zoo chce, aby se program jeho záchrany a zachování stal opět věcí celého příhraničí.

 

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě