Mým cílem je přivést německé návštěvníky, říká nová ředitelka ústecké zoo

pátek 18. června 2021 | zdroj: impuls.cz

Nová ředitelka Zoologické zahrady v Ústí nad Labem Ilona Pšenková má před sebou spoustu práce. Zoo se totiž potýká se spoustou problémů. Hrozí jí třeba vypadnutí z chovných programů. Podle Pšenkové neprospívá podfinancované zahradě ani fakt, že výběr ředitele vyvolal rozpor v městské koalici.

"Já osobně jsem se o této kauze dozvěděla až z médií. Nastalá situace mě velmi mrzí. Rozpory v koalici nezkomplikují moji situaci, ale poškodí zoo. Ta teď víc než cokoli jiného potřebuje podporu napříč politickým spektrem," uvádí Ilona Pšenková, která se zoo ujme od července (o sporu čtěte v infoboxu).

Ústecká zahrada má řadu problémů, kontrola EAZA - Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií - zde zjistila před třemi lety nedostatky. Takové, že zoo hrozí ztráta ikonických zvířat i konec chovných programů. Nosorožec Zamba uhynul a v současnosti hrozí odchod osamělé slonice Delhi, převoz do vhodnějších podmínek čeká i orangutany. Dokdy má zoo podle vás čas na změny, aby o členství v EAZA a chovné programy definitivně nepřišla?

Čas má ústecká zoo pouze do dalšího kontrolního screeningu EAZA. Tam už musíme být schopni prokázat změny a napravení hlavních problémů, které kontrolní komise EAZA zjistila.

Co bude váš první krok po nástupu do funkce?

Určitě analýza současného stavu organizace. Dále představení řídícího týmu zaměstnancům, zástupcům zřizovatele a stálému okruhu partnerů, tedy například dodavatelům nebo sponzorům a dalším. Nebude chybět stručné seznámení s hlavními úkoly zoo v období do konce roku. Důležité bude také zaslání informace na EAZA a WAZA (Světová organizace zoologických zahrad a akvárií, pozn. red.) o změně ve vedení zoo, včetně informace o odborných kontaktních osobách za Zoo Ústí, zahájení komunikace vedoucí k obnovení plného členství.

Výběr ředitele

Městští radní Pšenkovou upřednostnili před Petrem Fejkem známým především z působení v pražské zoo. Politici se pěti hlasy ODS a ANO proti čtyřem (Sportovci a PR!Ústí) neřídili doporučením výběrové komise, která byla právě pro Fejka.

Celý výběr ředitele zažehl i spor ve vládnoucí koalici. ANO ústy primátora Petra Nedvědického tvrdí, že výběrová komise rozhodla o Fejkovi předem a bez znalostí koncepcí obou kandidátů. Členové komise, respektovaní odborníci na chov zvířat, ale takové tvrzení vesměs odmítají.

Řízení dlouhodobě podfinancované zoo nebude jednoduc hé, vy jste zooložka. Neobáváte se třeba trochu své nové manažerské role? A co bude podle vás pro zoo v začátcích nejdůležitější?

Pokud bych měla obavy, určitě bych přihlášku na místo ředitele nepodávala. Mám praktické zkušenosti přímo s provozem ústecké zoo. Velmi dobře vím, kde je potřeba zlepšení a co v minulosti fungovalo a co nefungovalo. V začátcích bude kromě toho, co jsem již popsala v materiálech zaslaných a představených zřizovateli (magistrátu, pozn.red.), důležité právě narovnat deformace v hospodaření. Jsem přesvědčena, že to s tím podfinancováním nebude tak hrozné. Mám ovšem nyní na mysli provoz, nikoli investice. Nějaká finanční částka již k dispozici je a předmětem řešení bude, jak ji co nejdříve efektivně využít.

Řada obyvatel očekává v zoo změny. Lze už nyní říci, kdy na první viditelné dojde?

Zásadní novinky jsou ve fázi projektové přípravy, takže na začátku. Organizace financovaná z veřejných rozpočtů to jako investor nemá jednoduché a musí se řídit velmi přísnými regulemi. Je celá řada situací, kvůli kterým se projekty odkládají o týdny, měsíce i roky a mým úkolem bude všechna tato rizika maximálně zredukovat nebo se jim pečlivou přípravou vyhnout. V řadě případů jsou změny podmíněny získáním nových zvířat, nebo naopak přesunutím zvířat stávajících. A to jsou faktory, které jsou naprosto nezávislé na tom, co chceme nebo co plánujeme. Konkrétní termíny tedy momentálně sdělit neumím. Zanedbaná zoo se bohužel nemůže změnit ze dne na den, bude potřeba trpělivost ze strany návštěvníků.

Na řadu zahrad dopadají opatření spojená s koronavirem, chybí jim peníze ze vstupného. Jak tuto situaci vidíte vy v souvislosti se Zoo Ústí?

Stačí si letmo projít webové stránky ostatních českých a slovenských zoo a hned vidíme, jak se s touto situací poprali jinde. Masivní působení přes internet a využívání jeho možností – to je i moje odpověď. Tento krok podle mého dosud ústecká zoo adekvátně nezvládla.

Ilona Pšenková narodila se 27. dubna 1981 v Čáslavi vystudovala Veterinární a Farmaceutickou Univerzitu v Brně a Českou zemědělskou univerzitu v Praze je projektový vědecký pracovník Central European Institute of Technology (CEITEC) v Brně pracovala na řadě výzkumných projektů i v zahraničí má na svém kontě řadu vědeckých publikací umí anglicky, německy a řeč sango ze Středoafrické republiky

Podle vašeho konceptu představeného zastupitelům by se zahrada měla změnit v jakousi archu ohrožených zvířat. Jak toho chcete dosáhnout, když nároky na chov zvířat i jejich životní prostor stále rostou. Je možné všechny v prostoru zoo vhodně chovat a vyhovět podmínkám EAZA za investice zhruba 300 milionů korun, se kterými počítáte v projektu? Zvládnete to, když ceny stavebních prací i materiálu výrazně rostou?

Klíč jsem uvedla ve své koncepci. Je to změna druhového složení umožňující využití stávajících objektů do doby, dokud nevzniknou nové, velké projekty. Chov je o prostoru a o tom, jak ten daný prostor využijete. Odpověď organizace financované z veřejných zdrojů na rostoucí ceny je jednoduchá – kvalitní příprava projektu, jeho důsledné řízení a sledování, kvalitně připravená a vedená výběrová řízení.

Na chod a proměnu zahrady počítáte s běžným rozpočtem zoo a speciálním fondem města na záchranu, kde je ročně 20 milionů korun. Lze podle vás opravdu s tímto rozpočtem zoo změnit? Kdy budou první nové výběhy pro nejdůležitější zvířata?

Vedle fondu jsou tu další zdroje vyplývající ze zásad hospodaření zoo. Ta generuje prostředky na odpisy, má možnost obracet se na soukromou sféru a čerpat prostředky z externích zdrojů. Jednou z mých snah bude dosáhnout toho, aby se fond rozvoje stal trvalým a pevně zakotveným nástrojem financování investic. Postup přerodu zoo jsem jinak popsala ve své koncepci. Mým úkolem bude zajistit, aby se tento plán od svého optimálního tvaru příliš neodchýlil.

Počítáte i s novým zázemím slonů za 80 milionů korun. Přitom například plzeňská zoo staví sloninec za více než půl miliardy korun. Je možné to zvládnout za méně peněz tak, aby chov odpovídal požadavkům EAZA?

Ve své koncepci počítám se dvěma variantami. První je pasivní pavilon pro slony odhadem za 180 milionů korun, což by bylo hrazeno i z výzvy FST

(dotační program z Fondu pro spravedlivou transformaci, pozn. red.). Druhá varianta je sloninec za zhruba 100 milionů korun v případě, že žádost o dotace bude neúspěšná. Stavbu pasivního pavilonu prodražují využívané technologie nutné pro chod a fungování pasivního pavilonu. Jsem přesvědčena, že stavbu nového pavilonu pro slony lze zvládnout za rozumné peníze. Existuje mnoho přístupů, jak tento pavilon pojmout. Stavba musí samozřejmě splňovat nejnovější požadavky pro chov. Jinak z hlediska potřeb evropského chovného programu by se ústecká zoo měla zaměřit na chov sloních samců. V současnosti je takových zařízení nedostatek, navíc jsou sloní samci nesmírně atraktivní.

Zahrada má téměř 100 zaměstnanců, čímž výrazně převyšuje podobně velká zařízení. Lze očekávat propouštění?

Ústecká zoo má v současné době zhruba 80 zaměstnanců. Rozhodně je nejprve potřeba vyhodnotit pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců a jejich nezbytnost pro chod organizace. Změny budou muset určitě nastat. Mým cílem je vybudování silného a kompetentního týmu, který táhne za jeden provaz. Všichni zaměstnanci musí respektovat novou filozofii směřování zoo.

Kvůli nové práci se chcete ze Zlína, kde žijete, přestěhovat do Ústí?

Ano, přestěhování je nutné, a to v co nejkratší době. Dělat tuto práci na dálku není možné.

Která zvířata osobně máte nejraději a proč?

Nemám preference, každé zvíře je pro mě něčím zajímavé.

Váš soupeř Petr Fejk hovořil o návštěvnosti v zoo kolem 300 tisíc lidí ročně, s jakou počítáte vy?

Ano, návštěvnost 300 tisíc návštěvníků je z mého pohledu výhledově reálná, ale samozřejmě nejprve musíme být schopni návštěvníkům něco nabídnout - zajímavá zvířata, moderní expozice, kvalitní služby… Jedním z mých cílů bude přivést do Ústí německé návštěvníky.

Cinknutý výběr ředitele? Ne, odmítá komise

Primátor Petr Nedvědický a jeho náměstek Tomáš Vlach přišli s tvrzením, že komise se na Fejkovi dohodla, aniž znala jeho koncepci pro zahradu a plán jeho konkurentky Ilony Pšenkové. Náměstek Vlach argumentoval dopisem Davida Nejedla, jednoho z členů komise a šéfa liberecké zoo, který to měl potvrdit.

Šéf zahrady ve Dvoře Králové Přemysl Rabas jakoukoli dohodu bez znalostí koncepcí odmítá. Uvádí, že nevěděl, jak budou hlasovat kolegové. "A oni nevěděli, jak budu hlasovat já. Naopak koncepce jsme již nějaký týden znali. Tedy primátor hovoří nepravdu," upozornil Rabas, další člen výběrové komise. Podobně hovoří i Radomír Habáň, ředitel Zoo Olomouc.

Situaci kvůli údajné mlčenlivosti nechtěla komentovat Kateřina Majerová, ředitelka nedaleké děčínské zahrady.

"Samozřejmě jsme se rozhodovali až po prostudování koncepce a po celkovém vystoupení. V případě Ústí byl Fejk horkým favoritem, jeho koncepce byla nadčasová. Toho se pravděpodobně zástupci dvou severočeských zoo zalekli. Moderní koncepce Ústí by je připravila o návštěvníky. Kolega Nejedlo nejednal v zájmu ústecké zahrady, ale využil příležitosti, aby si s Fejkem vyřídil staré účty. Je to velmi politováníhodné, jeho jednání odsoudili všichni kolegové a bude se to ještě řešit na valné hromadě

(valná hromada Unie českých a slovenských zoo, pozn. red.). Paní Pšenkovou neznám, ale udělala na mne dojem dobrého zoologa, to ovšem neznamená, že bude také dobrý manažer," konstatoval Vladislav Jiroušek, další z členů výběrové komise a emeritní ředitel jihlavské zahrady, který byl mnoho let prezidentem zmíněné Unie českých a slovenských zoologických zahrad a už absolvoval desítky podobných výběrových řízení.

"Je mi hluboce líto, do jakých negativních konsekvencí komunikace kolem průběhu a jeho výsledku došla. Bohužel i kvůli přístupu některých mých kolegů. Je mi to líto především v souvislosti s ústeckou zoologickou zahradou, se kterou jsem v posledních dvou letech jako jí přidělený EAZA mentor (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií, pozn. red.) strávil hodně času. Je mi to líto i s ohledem k obou kvalitním kandidátům, kteří byli výběrovou komisí doporučeni vedení města k finálnímu výběru," uvedl pro MF DNES David Nejedlo. Více se vyjadřovat nechtěl. 

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě