EAZA Ape Campaign 2010/2011 (Ochrana velkých primátů)

EAZA Ape Campaign 2010/2011 (Ochrana velkých primátů)

Zoologická zahrada Ústí nad Labem se zapojila do celoevropské kampaně, kterou v září 2010 na svém výročním zasedání v italské Veroně vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

EAZA Ape Campaign 2010/2011 (Ochrana velkých primátů)

Tato kampaň, v pořadí již devátá, je věnována velkým primátům. Důvodů, proč si EAZA vybrala právě tato zvířata, je hned několik:

 1. Velcí primáti čelí hrozbě lovu, odlesňování a chorob. Bez naší pomoci tyto nádherné symboly živočišné říše vyhynou.
 2. Mnoho lidí nezná problematiku ohrožení těchto zvířat a naléhavost jejich ochrany pro budoucnost existence jednotlivých druhů.
 3. Člověku nejbližší savci potřebují naši pomoc, což lze uskutečnit rozšířením povědomí o problémech, které snižují početní stavy ve volné přírodě a které jsou způsobeny právě lidmi.
 4. Ekosystém tropického lesa je pro člověka nepostradatelný, proto je naším morálním závazkem postarat se o charakteristická zvířata tohoto prostředí.
 5. Právě primáti si vysloužili své místo v tvorbě struktury lesa jako jeho udržovatelé a roznašeči mnoha rostlinných semen, tím hrají důležitou roli v celém ekosystému.
 6. Do projektu bylo zařazeno šest druhů lidoopů a 16 druhů gibonů, přičemž téměř většině již byl přidělen status „ohrožen“ nebo „kriticky ohrožen“.
 7. Kampaň představí způsoby, kterými můžeme pomoci zvýšit šance na přežití velkých primátů a nechat za sebou trvalou změnu jejich ochrany.
 8. S pomocí zoologických zahrad a akvárií EAZA budou realizovány projekty, které podpoří kampaň a umožní dosažení jejích hlavních cílů.
 9. Ochrana těchto druhů je finančně náročná, proto vznikla iniciativa „The 3333 Challenge“, kde se účastníci snaží získat finanční prostředky do fondu EAZA na konkrétní projekty.
 10. Zkušenosti z předešlých ročníků zužitkují zoologické zahrady a akvária EAZA k úspěšnému splnění stanovených cílů v projektu na ochranu velkých primátů.

Existují tři hlavní důvody snižování populací velkých primátů:

 1. lov pro maso ke konzumaci, využívání částí těl pro účely tradiční medicíny, obchod s živými zvířaty, především mláďaty (domácí mazlíčci)…
 2. ztráta biotopu, intenzivní těžba dřeva, změna přirozeného životního prostředí, komerční zemědělství, výroba dřevěného uhlí…
 3. choroby a zdravotní stav (stres v důsledku lovu a ztráty prostředí činí zvířata mnohem náchylnější vůči nemocem, stejně tak jako bližší kontakt s lidmi a domácími zvířaty)
 

Cílem této kampaně je zvýšit ochranu životního prostředí a snížit úbytek přirozených biotopů, snížit tlak na velké primáty a jejich životní prostředí. Finančním cílem kampaně je získat jeden milion euro pro zřízení trvalého fondu, který bude průběžně poskytovat finanční podporu aktivitám na ochranu velkých primátů. Kampaň zahrnuje 6 druhů lidoopů (šimpanz, bonobo, gorila západní, gorila východní, orangutan bornejský, orangutan sumaterský) a 16 druhů gibonů.

Ústecká zoologická zahrada je chovatelem pouze dvou ze zmíněného počtu druhů, kterých se týká tato kampaň, jedná se o gibona bělolícího a orangutana bornejského (orangutan Ferda je kříženec bornejského a sumaterského orangutana, takže nelze druhově zařadit).

Jak se ústecká ZOO zapojí do této kampaně?

Veškeré aktivity jsou připraveny od 3. ledna 2011 – rozeslání tiskové zprávy médiím, prezentace kampaně na webových stránkách zoo a zaslání informací všem typům škol s možností zapojit se do připravených forem spolupráce.

A) aktivity pro návštěvníky
 1. Informace o kampani budou k dispozici na vzdělávacích panelech umístěných v zoologické zahradě.
 2. Zábavné soutěžení s kvízem pro všechny dětské návštěvníky, které se bude konat během akce Jarní prázdniny v zoo od 28. února do 6. března 2011. Každý účastník bude na závěr odměněn drobným dárkem souvisejícím s kampaní.
 3. Dne 23. dubna 2011 proběhne Den Země v zoo, program bude zaměřen na téma kampaně a zapojí se do něj děti všech typů škol.
 4. Během prázdnin (červenec – srpen 2011) bude vyhlášena fotografická soutěž, snímky se budou týkat orangutanů a gibonů. V září 2011 bude v pavilonu exotária připravena výstava soutěžních prací.
 5. Na webových stránkách zoo bude od ledna do září umístěn komiks VTEŘINKY Z ŇUŇÁKOVIC RODINKY, který bude zábavnou formou prezentovat celou kampaň a její hlavní myšlenky. Prostředníky budou ústečtí orangutani, výtvarníkem Dan Černý. Jednotlivé díly se budou vždy po měsíci střídat. Více najdete ZDE.

B) aktivity pro školy
Mateřské školy
Základní školy
Střední školy
 1. Vyhlášení výtvarné a tvůrčí dílny „Hop a je tu 3D lidoop“ - vytváření figur z libovolného materiálu v trojrozměrném provedení.
 2. Vyhlášení projektových dnů pro školy Ústeckého kraje na téma kampaně, děti si samy připraví informační stanoviště formou posterů, prezentací, soutěží, vhodných aktivit apod. Realizace a představení projektů veřejnosti se uskuteční v areálu zoo dne 23. dubna 2011 u příležitosti Mezinárodního dne Země.
 3. Vyhlášení soutěže na zpracování tématu formou společného vystoupení dětí v taneční, pěvecké nebo literární podobě (poezie, bajky, pohádky), prezentace jednotlivých vystoupení se uskuteční opět 23. dubna 2011 u příležitosti Mezinárodního dne Země.
 4. Vyhlášení soutěže o nejoriginálnější doplnění bubliny k fotografiím orangutanů, které budou k dispozici na webových stránkách zoo.
 5. Nabídka výukového programu na téma lidoopi, jehož součástí je úvodní prezentace v programu PowerPoint a pracovní listy pro samostatnou práci s využitích druhů chovaných v zoo. Tento výukový program je určený pro žáky 2. stupně ZŠ a jako jediný nebude zpoplatněný.
 6. I nadále mohou návštěvníci nosit do zoo staré a nefunkční mobilní telefony, 10 Kč z každého mobilu bude věnováno na ochranářský projekt v africké rezervaci Dja v Kongu. Vybrané finance poslouží k nákupu vybavení strážců rezervace.
 7. Vyhlášení soutěže pro střední školy a odborná učiliště o nejlepší zpracování plakátu na téma kampaně. Všechny zaslané práce budou představeny a oceněny u příležitosti Mezinárodního dne Země 23. dubna 2011

Více informací najdete na webových stránkách EAZA:

 • www.eaza.net
 • www.apecampaign.org

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě