EAZA European Carnivore Campaign 2008/2010 (Living together – Žijeme tu společně)

EAZA European Carnivore Campaign 2008/2010 (Living together – Žijeme tu společně)

Zoologická zahrada Ústí nad Labem se zapojila do celoevropské kampaně, kterou v září 2008 na svém výročním zasedání v Antverpách vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

 

Tato kampaň, v pořadí již osmá, je věnována evropským šelmám. V následujícím roce 2009 bylo na zasedání EAZA v Kodani rozhodnuto, že kampaň bude prodloužena ještě o jeden rok. Rok 2010 byl zároveň označen Mezinárodním rokem biodiverzity, což zapadá do koncepce ochranářských kampaní. K dvanácti hlavním reprezentantům přibyly ještě čtyři další druhy (sup mrchožravý, sup hnědý, orel královský a sviňucha obecná). Důvodů, proč si EAZA vybrala všechna tato zvířata, je hned několik:

 1. Ochrana přírody se netýká pouze exotických druhů zvířat a vzdálených stanovišt, ale i příroda okolo nás potřebuje naši pomoc. Ochrana životního prostředí začíná našim vlastním.
 2. Šelmy jsou součástí divoké přírody a mají právo na život, jsou indikátorem kvalitního a vyváženého životního prostředí.
 3. Jako nejvyšší predátoři stojí na vrcholu potravní pyramidy a jsou prvními, kteří jsou zasaženi stejnými problémy jako jejich kořist (ztráta biotopu, znečištění, nadměrné využívání prostředí…).
 4. Díky zvyšování počtu některých druhů dochází k prolínání jejich biotopu se zalidněnými oblastmi a užšímu kontaktu s lidmi, což znamená narůstání konfliktů (škody na majetku, soupeření o zdroje...).
 5. Počty jiných druhů se naopak snižují jako přímý důsledek lidské činnosti, je třeba zajistit jim účinnou pomoc.
 6. Je třeba zlepšit image šelem, které mají u lidí spíše negativní pověst. Vhodným vzděláváním o důležité funkci, kterou šelmy v přírodě mají, se dá zmírnit záporné stanovisko k jejich přirozenému chování.
 7. Téma kampaně je „SOUŽITÍ“ a je vztaženo k výše zmíněným problémům. Soužití na jedné straně znamená podporu přežití ohrožených šelem a na straně druhé nutnost naučit se žít v jejich blízkosti. Je třeba vyvinout strategie pro integraci (velkých) šelem do moderního života na našem přeplněném kontinentě.
 8. Šelmy mohou vyžadovat koridory pro propojení se vzdálenými regiony v Evropě. Právě proto jsou šelmy nejvýhodnější pro celoevropský přístup k ochraně přírody.
 9. V rámci této kampaně není možné se zaměřit na všechny druhy, a proto bylo vybráno 12 charismatických ohrožených druhů (tzv. tucet špinavců) jako představitelů kampaně.
 10. Zoologické zahrady a akvária EAZA mají ohromnou zkušenost s vedením úspěšných ochranářských kampaní. Tato zkušenost nyní musí být využita na podporu globálního úsilí při záchraně některých šelem před vyhynutím a při působení na veřejnost s cílem naučit se žít se šelmami pohromadě.
 

Tato kampaň je první čistě evropskou kampaní EAZA. Svým členům dává mimořádnou příležitost podílet se na ochraně přírody v okolí našich domovů. I když je tato kampaň zaměřená na ochranu všech evropských šelem, zaměřuje se především na tzv. „tucet špinavců“, ze kterých je mnoho druhů vystaveno v expozicích evropských zoologických zahrad. Návštěvníkům jsou tyto druhy dobře známé. Konkrétně se jedná o lišku polární, medvěda hnědého, vydru říční, rysa ostrovida, kočku divokou, norka evropského, šakala obecného, vlka obecného, rysa pardálího, tchoříka skvrnitého, medvěda ledního a rosomáka sibiřského. To, že je kampaň zaměřená na náš kontinent, dává členům EAZA jedinečnou příležitost přímo spolupracovat na iniciativě ochrany in situ.

Vzhledem k tomu, že je ústecká zoo chovatelem rosomáků, rozhodla se z nabídky konkrétních projektů vypsaných v rámci kampaně „Living together“ podpořit projekt výzkumu, ekologie a ochrany rosomáků ve Švédsku.

Jak se ústecká ZOO zapojí do této kampaně?

Kampaň byla vyhlášena 1. ledna 2008 tiskovou zprávou pro média a rozesláním informačních letáků všem typům škol s možnostmi zapojit se do jednotlivých aktivit, některé se v roce 2010 budou opakovat.

Rok 2009

A) pro návštěvníky

 1. Informace na vzdělávacích panelech umístěných u expozice rosomáků sibiřských.
 2. Zábavné soutěžení s kvízem pro všechny návštěvníky, které se bude konat během akce „Jarní prázdniny v zoo“ od 7. do 15. února 2008. Soutěžní stanoviště budou umístěna v pavilonu šelem a každý účastník bude na závěr odměněn drobným dárkem.
 3. Kampani „Living together“ a její prezentaci zábavnou i naučnou formou bude věnována většina programu k Mezinárodnímu dni Země, který se uskuteční v sobotu 25. dubna 2009.
 4. Během letních prázdnin se pro širokou veřejnost uskuteční speciální DEN ŠELEM s pestrým doprovodným programem zaměřeným na téma ochrany evropských šelem.
 5. Umístění kasičky u pokladny zoo s fotografiemi „tuctu špinavců“ a informacemi o kampani.
 6. Při vybraných dnech si budou moci zakoupit keramické medvídky (symbolická šelma) vytvořené dětmi ústeckých MŠ.

B) pro školy

Mateřské školy
Základní školy
Střední školy
 1. Vyhlášení keramické soutěže „Vyrobte medvídka pro zoo“. Jednoduché figurky medvídků budou využity k prodeji návštěvníkům při vybraných akcích pořádaných v zoo.
 2. Vyhlášení projektových dnů pro několik vybraných škol Ústeckého kraje na téma kampaně. Realizace v areálu zoo dne 25. dubna u příležitosti Mezinárodního dne Země. Během dne bude možno u těchto speciálních stanovišť zakoupit nejrůznější výrobky související s kampaní a přispět na ochranu evropských šelem.
 3. Nabídka výukového programu na téma evropské šelmy, jehož součástí je úvodní prezentace v programu PowerPoint a pracovní listy pro samostatnou práci. Tento výukový program je určený pro žáky 2. stupně ZŠ a jako jediný bude zpoplatněný.
 4. Žáci prvního stupně ZŠ okresů Teplice, Litoměřice a Ústí nad Labem budou osloveni s projektem vytvoření vlastního krátkého divadelního představení na téma šelmy a jejich soužití s člověkem. Vybraná představení budou prezentována v rámci programu k Mezinárodnímu dni Země v zoo 25. dubna 2009.
 5. Pro žáky druhého stupně ZŠ a prvního stupně osmiletých gymnázií je připravena vědomostní soutěž „Žijeme tu společně“. Soutěž bude tříkolová, v prvním kole budou formou kvízových otázek osloveni všichni žáci 2. stupně ZŠ okresů Teplice, Litoměřice a Ústí n. L., nejlepších 50 žáků postoupí do druhého kola, jehož náplní bude vytvoření prezentace o rosomácích a praktické pozorování chování rosomáků v ústecké zoo. Závěrečné kolo pro 25 finalistů proběhne v areálu zoo a bude zahrnovat celodenní soutěže, jak teoretické, tak praktické.
 6. Vyhlášení soutěže pro střední školy a odborná učiliště o nejlepší prezentaci na téma kampaně „Žijeme tu společně“ v programu PowerPoint. Všechny zaslané práce budou představeny u příležitosti oslav Mezinárodního dne Země 25. dubna v pavilonu šelem.

Rok 2010

A) pro návštěvníky

 1. Informace na vzdělávacích panelech umístěných u expozice rosomáků sibiřských.
 2. Zábavné soutěžení s kvízem pro všechny návštěvníky, které se bude konat během akce „Jarní prázdniny v zoo“ od 13. – 21. února 2010. Soutěžní stanoviště budou umístěna v pavilonu šelem a každý účastník bude na závěr odměněn drobným dárkem.
 3. Kampani „Living together“ a její prezentaci zábavnou i naučnou formou bude věnována většina programu k Mezinárodnímu dni Země, který se uskuteční v sobotu 24. dubna 2010.
 4. Výstava výtvarných prací dětí z MŠ v pavilonu exotária na téma Vyrobte medvídka pro zoo.
 5. Umístění kasičky u pokladny zoo s fotografiemi „tuctu špinavců“ a informacemi o kampani.

B) pro školy

Mateřské školy
Základní školy
Střední školy
 1. Vyhlášení kolektivní soutěže s využitím netradičních výtvarných technik "Vytvořte medvídka pro zoo", výrobky dětí budou od 24. dubna 2010 vystaveny v pavilonu exotária.
 2. Vyhlášení projektových dnů pro několik vybraných škol Ústeckého kraje na téma kampaně. Realizace v areálu zoo dne 24. dubna 2010 u příležitosti Mezinárodního dne Země. Během dne bude možno u těchto speciálních stanovišť zakoupit nejrůznější výrobky související s kampaní a přispět na ochranu evropských šelem.
 3. Nabídka výukového programu na téma evropské šelmy, jehož součástí je úvodní prezentace v programu PowerPoint a pracovní listy pro samostatnou práci. Tento výukový program je určený pro žáky 2. stupně ZŠ.
 4. Žáci prvního stupně ZŠ okresů Teplice, Litoměřice a Ústí nad Labem budou osloveni s projektem vytvoření vlastního krátkého divadelního představení či literárního pásma na téma šelmy a jejich soužití s člověkem. Vybraná představení budou prezentována v rámci programu k Mezinárodnímu dni Země v zoo 24. dubna 2010.
 5. Vyhlášení soutěže o vytvoření nejlepších webových stránek na téma kampaně. Vyhodnocení prací a ocenění vítězů proběhne u příležitosti oslav Mezinárodního dne Země 24. dubna 2010.

Více informací najdete na webových stránkách EAZA:

 • www.carnivorecampaign.eu
 • www.eaza.net

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě