Netradiční zážitkové programy v zoo

Chcete si splnit svůj dětský sen? Chcete se dostat do bližšího kontaktu s některými druhy zvířat? Chcete si vyzkoušet práci chovatele v zoologické zahradě? Chcete někomu věnovat neobvyklý dárek?

Pak je naše nabídka určená právě Vám! Od dubna 2011 si můžete tato přání splnit v naší zoologické zahradě prostřednictvím výchovně vzdělávacího programu (VVP).

Nabízíme Vám dva typy:

Konkrétně si můžete vybrat z následující nabídky:

  • Jeden den chovatelem v pavilonu exotária
  • Krmení tuleňů (od 18 let)
  • Krmení žiraf
  • Krmení surikat (od 18 let)

Jak na to?

  1. Vyberte si typ programu, o který máte zájem.
  2. Prostudujte si pečlivě podmínky absolvování VVP.
  3. Zvolte si datum (chovatelem pouze ve všední dny!!), kdy chcete program absolvovat.
  4. Vyplňte a odešlete objednávkový formulář.
  5. Poté Vás bude kontaktovat zástupce zoo, který potvrdí vybrané datum (event. společně určíte jiné), společně se domluvíte na konkrétním čase a dalších podrobnostech.
  6. Pojištění si každý zájemce zajišťuje individuálně. Jedná se o pojištění života a zdraví a pojištění odpovědnosti za škodu, které lze doložit kopií smlouvy či podepsáním čestného prohlášení na námi připraveném formuláři.

Jak postupovat v případě daru?

Není neobvyklé věnovat zážitkový program blízkým v podobě daru k narozeninám, vánocům, svatbě či jiných podobných příležitostech. Smlouva je uzavírána s dárcem, je v ní totiž uvedena cena a vzhledem k tomu, že si smlouvu má každý před podpisem řádně pročíst, není úplně vhodné prozrazovat, kolik dárek vlastně stál. Ostatní náležitosti (pojištění, proškolení o bezpečnosti) se už týkají osoby obdarované. Dárce tedy vyplní kontaktní formulář na sebe s poznámkou „dar“ a doplní jméno, adresu a datum narození obdarovaného. Dárce má povinnost obdarovaného seznámit s jednotlivými body smlouvy, aby byl se vším byl srozuměn, zejména nutnosti pojištění, jak je uvedeno v základních informacích.

Částku lze zaplatit předem v hotovosti v zoo (termín dle dohody), popř. platbou na účet. K tomu je třeba předem vystavit na základě smlouvy fakturu pod konkrétním variabilním symbolem.

Samozřejmostí je zhotovení dárkového certifikátu, který je předán dárci buď při podpisu smlouvy a platbě v hotovosti v zoo či jej lze zaslat vytisknutý a zalaminovaný na poštovní adresu dárce, popř. e-mailem k vlastnímu vytisknutí. Uvádí se na něm jméno obdarovaného, bydliště a datum, většinou se jedná o narozeninový den, Štědrý den apod., v žádném případě neznamená datum absolvování zážitkového programu. Na konkrétním termínu se již většinou domlouvá osoba obdarovaná.

Chcete, aby Vás někdo doprovázel?

POUZE U ZÁŽITKOVÝCH PROGRAMŮ „KRMENÍ VYBRANÉHO DRUHU ZVÍŘETE“

Je možné podělit se o zážitek s někým blízkým či přizvat osobu pořizující fotodokumentaci k zachycení nevšední atmosféry. K tomu je potřeba, aby všichni, kteří se dostanou v zázemí do kontaktu se zvířaty, měli uzavřené potřebné pojištění (viz bod č. 6 výše). Z důvodů klidu zvířat je však stanoven početní limit – u krmení žiraf je doprovod stanoven max. na tři osoby, u tuleňů a surikat není možný doprovod další osoby z bezpečnostních důvodů. Každá osoba tohoto doprovodu je zpoplatněna částkou 500 Kč. Do kontaktního formuláře je třeba uvést jméno, datum narození a adresu (pro potřeby čestného prohlášení), pokud bude pojištění doloženo kopií, stačí uvést pouze jméno a příjmení.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě