kachna žlutozobá

třída: Ptáci

Třída

ptáci

Řád

vrubozobí

Čeleď

kachnovití

Velikost

délka těla 51 - 58 cm, hmotnost 0,6 - 2 kg

Potrava v přírodě

části rostlin a vodní bezobratlí

Rozmnožování

snáší 4 - 12 vajec, inkubace 26 - 29 dní

Biotop 

mokřady

 

Rozšíření

Zajímavost 

Samice je o něco menší a světlejší než samec, který má také výrazněji žlutý zobák. Tato kachna není stěhovavá, ale v období sucha se přesouvá, aby našla dostatek vhodné vody. Mimo období rozmnožování je vysoce společenská a tvoří velká hejna. Hnízdí na zemi v hustém porostu poblíž vody. Vzácně se vyskytuje v příměstských oblastech, v těsné blízkosti golfových hřišť, parků a jezer nebo přehrad.

Samec kachny žlutozobé předvádí mnohonásobné námluvní rituály. Četnost námluv, které předvádějí je vyšší než u jiných kachen. Ornitologové zaznamenali sedm hlavních vzorců námluv. Většina druhů kachen  nepředvádí všech sedm typů, nicméně kachna žlutozobá předvádí všechny. To je pravděpodobně důsledkem málo znatelného pohlavního dimorfismu a málo výraznými samčími znaky. Námluvní tance pak musí být složitější, aby samec samici zaujal. 

Stejně jako většina vodních ptáků, i tyto kachny přepeřují najednou. Při výměně peří kachny 3-4 týdny nemohou létat. Během tohoto období jsou velmi zranitelné a je pro ně náročné shánět dostatek potravy. Důsledkem je ztráta až čtvrtiny hmotnosti během první poloviny přepeřování. V druhé polovině tohoto období se pohyblivost opět zlepšuje a ztracenou váhu získají zpět. 

Ohrožení 


Kachny žlutozobé jsou v přírodě málo dotčeným druhem se stabilními počty jedinců. Ohrožením by pro tento druh mohlo být zavlečení invazních druhů zvířat či masivní znečištění vod.

 

pátek 1. dubna 2022

Patron zvířete

Na můj chov v zoo můžete přispět jakoukoli částkou, minimálně však 1 000 Kč.

Informace jak se stát patronem

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě