lvíček zlatý Leontopithecus rosalia

třída: Savci

lvíček zlatý

Třída

savci

Řád

primáti

Čeleď

kosmanovití

Velikost

délka těla 26 - 33 cm, délka ocasu 32 - 40 cm, hmotnost 570 - 620 g

Potrava v přírodě

ovoce, rostlinné šťávy, občas bezobratlí, vejce

Rozmnožování

březost 125 - 132 dní, rodí 1 - 2, výjimečně 3 mláďata

Biotop 

primární a sekundární pralesy v blízkosti moře

 

Rozšíření 

Zajímavost 

Lvíček zlatý či malý je opička z čeledi kosmanovitých. Pro tuto čeleď jsou typické zašpičatělé nehty v podobě malých drápků. Kosmanovitým se z toho důvodu někdy přezdívá drápkaté opičky. Patří sem též tamaríni a kosmani.

Lvíček zlatý je ohrožený druh, obývající jen malé území jihovýchodní Brazílie, zvané Atlantický les. Je to netropický biom jihoamerického pralesa, ve kterém nalezneme savany a různé druhy suchých i vlhkých druhy lesů. Z původní plochy pralesů však nyní z důvodu odlesňování zbývá přibližně jen 10 %.

Lvíčci jsou aktivní jak ve dne, tak v noci. Lvíček zlatý se dokáže velice mrštně pohybovat po kmenech i větvích. Preferuje uzavřený lesní příkrov, přímé sluneční záření špatně snáší. Žijí samotářsky, v párech či v malých rodinných tlupách. Rodinky mohou společně nocovat v dutinách stromů. Od ostatních kosmanovitých se lvíčci zlatí odlišují tím, že dominantní pár v době páření neutlačuje podřízené jedince. Při péči o mláďata pomáhá i otec, kterému je samice půjčuje jen pod přísným dohledem. 

Samice mládě nejprve několik týdnů kojí, než mu začne předkládat pevnou stravu, což bývá nejčastěji hmyz, který matka mláděti nejdříve pečlivě rozmačká.

Ohrožení

Tento druh je v přírodě ohrožen vyhynutím. Lvíčci tak trpí ztrátou přirozeného prostředí ale i nadměrným lovem. Z původních ploch, kde byl lvíček zlatý rozšířen, zbývají pouhá 2 - 3 %. S ubýváním lesů souvisí také fragmentace prostředí, kdy zbývají jednotlivé malé ostrůvky, mezi kterými se nemohou lvičci přesouvat. Vznikají tak oddělené subpopulace s omezeným či žádným kontaktem. Odhaduje se, že volné přírodě žije už jen 1 400 jedinců a tento počet stále klesá.Tento druh je v přírodě ohrožen vyhynutím. Lvíčci tak trpí ztrátou přirozeného prostředí ale i nadměrným lovem. Z původních ploch, kde byl lvíček zlatý rozšířen, zbývají pouhá 2 - 3 %. S ubýváním lesů souvisí také fragmentace prostředí, kdy zbývají jednotlivé malé ostrůvky, mezi kterými se nemohou lvičci přesouvat. Vznikají tak oddělené subpopulace s omezeným či žádným kontaktem. Odhaduje se, že volné přírodě žije už jen 1 400 jedinců a tento počet stále klesá.

čtvrtek 5. ledna 2006

Patron zvířete

Na můj chov v zoo můžete přispět jakoukoli částkou, minimálně však 1 000 Kč.

Informace jak se stát patronem

foto
foto
foto

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě