110 let Lumpeparku

Ústecká zoo si v roce 2018 připomíná významné kulaté výročí – uplyne 110 let od založení ptačího parku významným ústeckým obchodníkem, mecenášem, nadšeným ornitologem a ochráncem přírody Heinrichem Lumpem, Dr. h. c. Jednalo se o první přírodní ptačí rezervaci ve střední Evropě zvané Lumpepark, ze které po 2. světové válce postupně vznikla dnešní moderní zoologická zahrada. Kromě unikátní historie, která nemá v jiné zoo České republiky obdoby, jsou významné i ochranářské aktivity Heinricha Lumpeho, který se svým celoživotním dílem snažil o ochranu volně žijícího zpěvného ptactva, ať již na místní nebo mezinárodní úrovni. Zoo se k jeho odkazu hrdě hlásí, takže během celého roku 2018 se budou akce, pořady, programy a další aktivity úzce týkat historie zoo i osobnosti Heinricha Lumpeho. Jeho motto „Chceme-li žít, musíme udělat taková opatření, abychom chránili přírodu“ je aktuální v dnešní době stejně jako v minulém století.

Propagační materiály k 110. výročí

Propagační materiály k 110. výročí

V rámci výročí 110 let od založení Lumpeparku vznikla v letech 2017 a 2018 řada propagačních materiálů, které toto významné výročí a osobu Heinricha Lumpeho připomínají. Nutno poděkovat partnerům, kteří...

Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Letošní výročí 110 let od založení Lumpeparku finančně podpořil i Ústecký kraj. V rámci programu pro rozvoj eko – agro, konkrétně v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území ÚK, získala...

Den přátel zoo

Den přátel zoo

Letošní akce pro naše příznivce, partnery, sponzory, adoptivní rodiče a patrony nemohla proběhnout jinak než v duchu 110. výročí od založení Lumpeparku a připomenutí osobnosti Heinricha Lumpeho.

Ocenění pro Heinricha Lumpeho

Ocenění pro Heinricha Lumpeho

Zcela unikátní akcí je Cena Ď, jejíž název je odvozen od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno tak stojí nejen za názvem ceny, ale i současně vysvětluje její...

Vzácná návštěva

Vzácná návštěva

Již tradičně byl v naší zoo 1. květen věnován ptactvu, již od roku 2009 se věnujeme této skupině živočichů a akce Ptačí den v zoo každoročně láká velké množství návštěvníků.

Slavnostní zahájení letní sezóny

Slavnostní zahájení letní sezóny

Oficiálně začíná v naší zoo letní sezóna vždy 1. dubna, kdy se mění otevírací doba, výše vstupného a nabídka různých atrakcí pro návštěvníky zoo. Termín akce, která novou sezónu slavnostně přivítá, se...

Premiéra v kině Hraničář

Premiéra v kině Hraničář

Ve středu 14. března se uskutečnila slavnostní premiéra DVD dokumentu „Lumpe – Vítejte v ptačí říši“, který byl natočen u příležitosti 110 let od založení Lumpeparku.

Historické doplňky k historické akci

Historické doplňky k historické akci

V sobotu 7. dubna 2018 se koná slavnostní zahájení letní sezóny, které se (vzhledem k 110. výročí založení Lumpeparku) ponese v historickém duchu. Pokud se této akce zúčastníte a budete kreativní, můžete...

Hledá se… Heinrich Lumpe

Hledá se… Heinrich Lumpe

U příležitosti oslav 110. výročí od založení Lumpeparku vyhlašuje ústecká zoo soutěž vhodnou pro všechny kreativce, umělce, milovníky historie, ba i recesisty, kteří se chtějí stát (alespoň na chvíli)...

16. února – 159 let od narození Heinricha Lumpeho

16. února – 159 let od narození Heinricha Lumpeho

Dnes uplynulo přesně 159 let ode dne, kdy se v Doubici u Krásné Lípy narodil Heinrich Lumpe, který se nesmazatelně zapsal do historie ústecké zoo. V roce 1908 si splnil svůj sen a založil ptačí rezervaci...

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě