Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Letošní výročí 110 let od založení Lumpeparku finančně podpořil i Ústecký kraj. V rámci programu pro rozvoj eko – agro, konkrétně v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území ÚK, získala zoo dotaci ve výši 180.080 Kč.

Při přípravě projektu jsme vycházeli z historických údajů, kdy jsme chtěli prostřednictvím osoby Heinricha Lumpeho přiblížit ochranářské aktivity dnešním návštěvníkům zoo i dětem ze základních a mateřských škol. V okolí historického hrádku jsme nechali zbudovat dřevěnou pozorovatelnu s vyobrazenými druhy ptáků, poblíž stojí velké dřevěné krmítko s kovovým kloboukem k zakládání potravy v rámci zimního přikrmování zpěvného ptactva. Krmítko věnovala zoologické zahradě obec Doubice, rodiště H. Lumpeho, která se ke svému rodákovi hrdě hlásí. Vedle krmítka stojí dřevěná socha zakladatele přírodní ptačí rezervace v životní velikosti, jejím autorem je Zdeněk Škopek. Je zde umístěn i panel, který prezentuje ptačí druhy volně žijící v areálu zoologické zahrady i obec Doubici. Dále jsme ve spodní části zoo inovovali hru Ptačí putování s velkými dřevěnými figurkami tažných ptáků (princip hry Člověče, nezlob se!), kterou si může během letní sezóny zahrát každý návštěvník zoo.

Kromě návštěvníků jsme se v projektu zaměřili i na školní mládež. Stejně jako si již Heinrich Lumpe uvědomoval důležitou úlohu při vzdělávání nejmladší generace, i my se snažíme ochranářské myšlenky šířit mezi žáky všech typů škol. Připravili jsme výukový program zaměřený na pozorování ptáků pomocí dalekohledů a jejich identifikaci klíčem k určování ptačích druhů. Další aktivita se týká zdobení stromků v předvánočním čase, a to přímo ozdobami sloužícími zároveň jako potrava pro ptáčky v zimě. Dětem z MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ se věnuje lektor, který je seznámí s nejběžnějšími druhy a se zásadami krmení. Všechny třídy, které absolvují jeden z těchto programů, obdrží řadu dárků – hru černý Petr, kartičky s obrázkem a zásadami krmení, velký poster s ptačími druhy a polotovar ptačího krmítka k sestavení. To si mohou pak umístit za oknem třídy či na školní zahradě, ptáky pozorovat a pravidelně přikrmovat.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě