Z koncepce Petra Fejka

sobota 5. června 2021 | zdroj: Ústecký deník

Ústecká zoo má v porovnání pěti podobných zahrad největší provozní dotace, nejvíce zaměstnanců, nejnižší návštěvnost a soběstačnost. Zahrada má přitom potenciál růstu návštěvnosti na úroveň cca 300 tisíc osob ročně.

Ke zvýšení úrovně zoo navrhuje Petr Fejk mj. zrušit chovy investičně a chovatelsky náročných druhů zvířat. Tzv. ikonické druhy zvířat (sloni, lidoopi, tygři…) jsou po investiční a chovatelské stránce těmi nejnákladnějšími a nejnáročnějšími druhy vůbec.

Dále je třeba vyřadit nejstarší pavilony z expozičního provozu. V nové koncepci rozvoje zoo chce nové expozice založit výhradně na úsporných nízkonákladových objektech. Nová expoziční filozofie: - Zvíře není exponát - Žádné bariéry mezi zvířaty a lidmi - Namísto klasických expozic zážitkové - Vytvořit iluzi volné přírody, neprezentovat zvířata za mřížemi a ploty, ale volně mezi lidmi Koncepce počítá s novými expozicemi: - 1–2 rozsáhlé výběhy pro společnou prezentaci různých druhů zvířat ze stejného kontinentu 5 typů nových expozic – několik ryze přírodních expozic s volným pohybem zvířat umožňujících pobyt lidí přímo mezi nimi - 2–3 velkoprostorové voliéry ptáků umožňující pobyt lidí přímo mezi zvířaty - 1 velký areál kontaktních expozic domácích zvířat z různých částí světa - 1 amfiteátr pro živé prezentace zvířat (domácí zvířata, sokolnictví, výchova psů atd.) Součástí koncepce je Krizový plán 2021-2023 s hlavními úkoly: - Změna základních výkonnostních ukazatelů organizace - Příprava investičního plánu 2022-2031 - Příprava investic financovaných z Fondu pro spravedlivou transformaci MŽP (projekt "SMART ZOO") Příprava investic: - Vypracovat nový plán

rozvoje areálu - Zajistit projektovou přípravu a veřejnoprávní projednání všech investic určených k realizaci v letech 2023-2027 - Změnit chovatelskou koncepci zoo, podřídit ji nové koncepci expoziční - Připravit odchod a příchod zvířat dle nové expoziční koncepce - Stabilizovat vztahy a členství v EAZA - PROJEKT "SMART ZOO" - Propojit nový plán rozvoje zoo s transformačním projektem "SMART ZOO" v jeden logický koncepční celek - Připravit realizaci všech 5 tematických částí projektu (1. Návštěvnická infrastruktura, 2. Hospodaření s vodou, 3. Alternativní zdroje energie, 4. Zelená infrastruktura, 5. Odpadové hospodářství) Očekávané výsledky - Jedinečná koncepce moderní zoo s iluzí volného pohybu zvířat i lidí s nadregionální návštěvnickou atraktivitou - Zvýšení návštěvnosti na úroveň min. 300 tisíc osob
 

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě