Zastupitelé rozhodnou o financích pro školy i zoo. Ústečané mohou zasedání sledovat on-line

středa 14. dubna 2021 | zdroj: e-usti.cz

Lidické náměstí - Zasedání Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem se uskuteční v pondělí 19. dubna od 15.00 hodin. Kvůli epidemické situaci je Ústečanům doporučené sledovat on-line přenos.

Všichni přítomní budou muset mít nasazený respirátor a dodržovat dvoumetrové rozestupy. Zájemci z řad veřejnosti budou moct sledovat zasedání on-line či z předsálí, k případnému výstupu budou vpouštěni po jednom k mikrofonu. Stejné podmínky platí i pro vedoucí odborů magistrátu. Zasedací místnost se bude také pravidelně větrat, aby se riziko přenosu nákazy minimalizovalo. Zastupitelé navíc mohou v testovací místnosti magistrátu podstoupit dobrovolný antigenní test.

NÁVRH PROGRAMU 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Rozpočtové opatření OMOSRI – úspora finančních prostředků v roce 2020 Předkládá: Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora

Rozpočtové opatření OMOSRI - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2020 Předkládá: Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora

Rozpočtové opatření ODM - zasmluvněné akce - údržba komunikací Předkládá: Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora

Rozpočtové opatření ODM - uspořené prostředky - údržba komunikací Předkládá: Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora

Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2021 Předkládá: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora

Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – Cíl 5 – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. Předkládá: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora

Darování pozemku p. č. 200 vč. stavby garáže v k. ú. Předlice Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Darování pozemků pod místními komunikacemi od Povodí Labe Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Majetkoprávní vypořádání pozemků dálnice D8 pro ŘSD ČR Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Všebořice od ÚZSVM Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Nabytí pozemku p. č. 1466 v k. ú. Klíše Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Žádost o zrušení předkupního práva Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Prioritizace záměrů města Ústí nad Labem pro nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v období 2021-2027 Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Geometry Prague s.r.o. - žádost o uznání nákladů dotace v oblasti sportu poskytnuté v roce 2020 Předkládá: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) Předkládá: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Porušení rozpočtové kázně – Žádost o prominutí penále SK KAMURA RYU SHOTOKAN, z.s. Předkládá: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci projektu „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory“ Předkládá: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci projektu „Vybudování multimediální a ICT učebny“ Předkládá: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii Předkládá: Martin Hausenblas MBA, náměstek primátora

Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 4682/1, 4682/2 vše v k. ú. Ústí nad Labem Předkládá: Ing. Eva Fialová

Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 713/4 v k. ú. Sebuzín Předkládá: Ing. Eva Fialová

Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1475/2, 1475/5 vše v k. ú. Krásné Březno Předkládá: Ing. Eva Fialová

Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem zkráceným postupem pro záměr „D8 odpočívka Varvažov - pravá a levá strana“ v k. ú. Dělouš Předkládá: Ing. Eva Fialová

Informace o zřizování Kanceláře architektury města Ústí nad Labem Předkládá: Ing. Eva Fialová

Dodatek č. 1 ke Statutu účelového peněžního fondu statutárního města Ústí nad Labem pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. Předkládá: Eva Nováková

Diskuse a podněty občanů města Ústí nad Labem

Různé

 

 

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě