Kampaň proti masakrům tažných ptáků

Kampaň proti masakrům tažných ptáků

Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), které je naše zoo členem, zahájila outdoorovou kampaň upozorňující na alarmující situaci, které čelí miliony tažných ptáků při své každoroční cestě do jižních krajin a zpět. Jedná se o pěvce, vodní ptactvo, holuby, hrdličky či dravce.

Tito ptáci prolétají Středomořím, kde jsou stříleni, chytáni do sítí, na lep nebo do pastí, a to pro zábavu, na jídlo či pro klecový chov. Podle odhadů organizace BirdLife International je ve Středomoří každoročně nelegálně zabito 25 milionů tažných ptáků. Vzhledem k tomu, že jedním z důležitých poslání zoologických zahrad je ochrana biodiverzity, rozhodla se USCZOO upozornit na tuto problematiku zejména přijíždějící cizince z Francie, Itálie, Řecka a dalších Středomořských zemí. U silnic vedoucích z pražského a bratislavského letiště do center těchto metropolí byly umístěny billboardy, které poukazují na zabíjení tažných ptáků při jejich migraci na jih a zpět. Dalším cílem kampaně, která bude probíhat do konce srpna, je podnítit zájem médií u nás i v zahraničí.

Naší zoologické zahrady se tato kampaň bezprostředně dotýká, neboť předchůdcem jí je soukromá ptačí rezervace založená v roce 1908 významným ústeckým obchodníkem a nadšeným ornitologem Heinrichem Lumpem. Ten se všemožně snažil o ochranu ptactva, zejména při jarních a podzimních tazích, takže již v roce1930 se ujal podobné iniciativy. Významnou měrou se podílel se na celoevropské kampani za připojení všech evropských států k všeobecně platnému zákazu lovu zpěvného ptactva během přesunů do teplých krajin a při cestě zpět. Stěžejním cílem bylo získat podpis Itálie, kde byl po staletí lov zpěvného ptactva součástí folklóru. Heinrichu Lumpemu se podařilo získat na svoji stranu jednoho z nejvyšších církevních hodnostářů Vatikánu kardinála Bonaventuru Cerettiho, stejně tak jako papeže Pia XI., italského krále Viktora Emanuela III. a premiéra Benita Mussoliniho. Ten dokonce v roce 1931 podepsal zákon, který zkušebně zakázal odchyt ptactva v některých provinciích. Když však o dva roky později vstoupila Itálie do války s Habeší, odvolal Mussolini zákaz lovu jako reakci na sankce Společnosti národů.

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

 

zveřejněno: úterý 30. července 2019 | V. Vrabcová

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě