Ohlédnutí za loňským rokem

Ohlédnutí za loňským rokem

I když je rok 2018 již téměř zapomenut a učíme se psát nové datum s devítkou na konci, určitě stojí za to projít si krátkou rekapitulaci, co se podařilo (či ne) a čím se pochlubit.

Jedním z kritérií úspěšnosti každé zoo je bezesporu návštěvnost, i když ještě důležitějším je spokojený návštěvník. V roce 2018 zavítalo do naší zoo celkem 173.998 osob, takže se nám podařilo překročit stosedmdesátitisící hranici, což se od roku 1955, kdy existují první historické záznamy, podařilo potřetí. Na nejvyšší metu (178.143 návštěvníků v roce 1988) jsme nedosáhli, ale loňský rok stojí hned na druhé příčce. Jsme si vědomi toho, že většina zoo v České republice se pyšní mnohem vyššími čísly, ale tak to u nás je… Nejúspěšnějším měsícem byl měsíc duben s dvojnásobnou návštěvností než obvykle, lidé byli zřejmě po zimě natěšení na vycházky do přírody. Během prázdninových měsíců, obvykle nejsilnějších, byla návštěvnost díky vysokým teplotám o něco nižší. Absolutně nejúspěšnějším dnem byl tradičně 24. prosinec, kdy se konala nadílka pro zvířata. Dobrovolné vstupné generovalo částku 27. 840 Kč, děkujeme a věříme, že všichni příchozí u nás strávili příjemné chvíle.

V roce 2018 se narodilo či vyklubalo cca 110 mláďat, z tohoto počtu se u některých druhů jednalo o chovatelský úspěch v rámci celoevropských chovů. Mezi ně lze počítat mládě korovce mexického, jedovatého ještěra obývající pouště a polopouště západního Mexika a Guatemaly. Také samička medvěda malajského Batu narozená v Evropě po dlouhých sedmi letech či dvojčata nosálů bělohubých, u kterých se odchov podařil pouze ve dvou evropských zoo, jsou velkými chovatelskými úspěchy. Kromě narozených mláďat do zoo dorazili i noví chovanci, většinou k doplnění chovného páru či skupiny, popř. k nutné výměně chovných samců. Jedná se např. osla somálského, antilopu jelení, aru červenouchého či krajty zelené, psohlavce orinocké a zmije obecné.

Právě posledně jmenovaní se stali obyvateli nových expozic plazů v pavilonu exotária, které byly pro veřejnost zpřístupněny na začátku prázdnin. Práce na několika dalších stavbách sice probíhaly během roku, ale dokončeny budou až letos na jaře. Jedná se o rozšíření expozice pro vydry malé včetně zázemí, takže tento jihoasijský druh nebude již nutné stěhovat do zimoviště a návštěvníci jej uvidí během celého roku. Další novinkou bude výběh a stáj pro tapíra čabrakového, kde bylo třeba provést zásadní rekonstrukci a modernizaci. Byla nově vybudována vyhlídka vodních ptáků, poblíž spodního vchodu budujeme nové expozice pro ptactvo Austrálie… Bohužel, v letošním roce jsme se potýkali i s havárií zastaralého vodovodního řadu v horní části zoo, takže jsme kapacity našich pracovníků museli upnout na vyřešení tohoto problému.

V roce 2018 bylo hlavním tématem akcí pro veřejnost a prezentace zoo významné kulaté výročí 110 let od založení Lumpeparku, tedy původní ptačí rezervace, ze které postupně vznikla současná zoo. S tím souvisela i další témata, až již ochrana volně žijícího ptactva či upozornění na problémy ptactva na druhé straně zeměkoule prostřednictvím celoevropské kampaně Silent Forest. Pomocí grantů se nám na různé vzdělávací aktivity a propagační materiály podařilo získat finanční prostředky, ať již z Ústeckého kraje, Ministerstva životního prostředí či od našeho zřizovatele. Díky tomu mohou poblíž historického hrádku návštěvníci obdivovat např. dřevěnou sochu Heinricha Lumpeho včetně pozorovací stěny a velkého krmítka (dar obce Doubice) nebo nejnovější projekt – včelí stezku, která vznikla v závěru roku v horní části zoo poblíž Venkovského dvorku. Na jaře bude ještě doplněna o prosklený úl sloužící k pozorování života tohoto užitečného hmyzu.

Na závěr zbývá poděkovat všem, kteří naší zoo fandí a rádi ji navštěvují, stejně tak i našemu zřizovateli, statutárnímu městu Ústí nad Labem, za přidělené účelové finanční prostředky, které jsou pro naši zoo nezbytné, abychom se postupně vyrovnali s dlouhodobými problémy provozního rázu, ať již se jedná o opravy expozic či technického zázemí, havárie či neočekávané výdaje.

 

zveřejněno: pátek 4. ledna 2019 | V. Vrabcová

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě