Podzimní stěhování aligátorů

Podzimní stěhování aligátorů

Dnes došlo k plánovanému stěhování dvou aligátorů amerických do jejich vnitřní ubikace na zimovišti. Přesun z venkovního výběhu absolvoval samec Libor spolu se samicí Adélou, pro kterou se jednalo o první stěhování zpět do zázemí.

Jelikož noční teploty již dosahují hranice, kdy je možné ponechat aligátory ve venkovní expozici, přistoupilo se k transportu. První přišel na řadu samec Libor, kterého pomocí lana a odchytového lana kolegové přesunuli do transportní bedny. Po převozu na zimoviště došlo k vypuštění do připraveného bazénu. Stejný scénář měl transport i samice Adély. Díky sehranému týmu byl dnešní transport velmi rychlý a nezatížil zvířata nadměrným stresem.

Prostory zimoviště poskytují aligátorům stálou teplotu nad 25 oC. Právě tyto podmínky simulují jejich přirozené podnebí. Patřičné teplo napomáhá denní aktivitě zvířat a lepšímu příjmu potravy, kterou tvoří zejména hovězí maso, kuřata, sladkovodní ryby a kvůli přísunu vápníku i vepřová kolínka. Obě zvířata zůstanou ve svém zimním příbytku až do pozdního jara příštího roku, kdy noční teploty opět umožní jejich přesun do venkovního výběhu. Návštěvníci tedy pár aligátorů uvidí až v příštím roce.

Aligátor Libor přišel do naší zoo v roce 1974 ve věku cca 3–4 let a je služebně nejstarším zvířetem naší zoo. Byl tehdy zakoupen od soukromého chovatele za 670 korun československých. V současnosti se zvířata však nenakupují, ale probíhají výměny v rámci zoologických zahrad. Adéla k nám přišla ze záchranného centra plzeňské zoo. Spolu se třemi dalšími samicemi byla zabavena soukromému chovateli, u kterého byly kontrolou zjištěny nevhodné podmínky k chovu.

zveřejněno: čtvrtek 1. října 2020 | Matěj Kynšt

foto

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě