Schválení Plánu rozvoje zoo pro rok 2018-2035

Schválení Plánu rozvoje zoo pro rok 2018-2035

V pondělí 16. prosince proběhlo na zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání o schválení Plánu rozvoje ústecké zoo, tzv. generelu zoo. Tento dokument navrhuje řešení pro budoucnost zoologické zahrady, a byl jako realistická a vhodná varianta oceněn i Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií.

Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro schválení generelu zoo na období 2018 až 2035. Současně zadali Radě města zajištění další oponentní expertní analýzy k posouzení vytvořeného generelu do 30. dubna 2020. Navíc schválili zřízení peněžního účelového fondu a případné čerpání úvěru, ze kterého budou moci být každoročně čerpány finanční prostředky na rozvoj zoo.

Jedná se o velký krok k záchraně naší zoo. Přislíbení finančních prostředků nám umožňuje podat zprávu do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, což je prvním krokem k navrácení plného členství v této mezinárodní organizaci. Nápomocný v realizaci nápravy nám bude i mentor z EAZA ředitel liberecké zoo MVDr. David Nejedlo. Současně se můžeme soustředit na dlouhodobé plány k využití potenciálu našeho areálu. Máme z tohoto rozhodnutí Zastupitelstva města radost a rádi bychom poděkovali všem hlasujícím.

zveřejněno: úterý 17. prosince 2019 | Nikola Roštejnská

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě