Zoo Ústí nadl Labem Zoo Ústí nadl Labem

Spojování tygrů malajských

Spojování tygrů malajských

Ústecká zoologická zahrada chová tygry malajské od roku 2008, kdy přišla ze Zoo Halle dvouletá samice jménem Indra. Nalézt vhodného partnera pro tuto samici bylo velice obtížné vzhledem k početním stavům chovaných jedinců v evropských zoo a vzájemné blízké příbuznosti, proto Indra během svého pobytu neměla žádného partnera a nikdy neodchovala mláďata.

V roce 2013 byl v ústecké zoo na několik měsíců samec Kawi z pražské zoo postižené povodněmi, avšak celý pobyt strávil v oddělené expozici. Odchovy tygrů malajských jsou vzácné, navíc tento poddruh je pro vědce známý teprve od roku 2004. V loňském roce do naší zoo přicestoval mladý samec Bulan narozený v Zoo Praha. Hlavním důvodem k jeho přesunu byla socializace a příprava na budoucí život se samicí. Pro rozvoj reprodukčního chování je vhodné, aby odstavené mládě mělo možnost styku s opačným pohlavím. Pokud by zvíře zůstalo osamoceno po delší dobu, mohlo by se u něj projevit agresivní chování vůči ostatním zástupcům svého druhu, u samců to platí obzvlášť. Po měsíčním pobytu začal samec chodit na delší dobu do venkovního výběhu samice, aby se seznámil s prostředím a mezi vnitřními ubikacemi byla nainstalována kontaktní mříž. Na změnu reagovala spíše samice, samec se držel dál. Postupem času se samec osměloval a začal chodit k mříži blíže, nosit si tam potravu a také si lehat. Tento způsob kontaktu probíhal v řádu několika měsíců, aby měli oba tygři prostor pro vizuální a čichové vjemy.

V říjnu jsme se rozhodli pro první spojení obou jedinců ve venkovním výběhu. Toto setkání bylo riskantní, a proto byla předem oběma podána uklidňující látka, u které účinek nastupuje až po několika dnech. Na začátku setkání došlo k šarvátce, která netrvala nijak dlouho, a proto jsme nemuseli zasáhnout a obě zvířata oddělovat. Poté už jen následovalo vzájemné pozorování a udržování dostatečného odstupu, pouze na krátký moment byla zvířata od sebe ve vzdálenosti dvou metrů. Na začátku nového roku chovatelé zaznamenali další projevy říje u samice, které měly největší sílu od příchodu samce. Druhý společný čas trval několik hodin a měl od počátku jiný průběh než prvotní. Oba jedinci na sebe vydávali akustické projevy, respektovali se a jeden druhému se podřizovali. Na noc však byli znovu odděleni do svých ložnic. V březnu při další říji proběhlo zatím nejzásadnější spojení. Oba na sebe reagovali velice pozitivně, začali se přibližovat a dávat si najevo svou náklonnost. Oproti předešlým dním trávili i více času ve vnitřních ubikacích. Celé odpoledne vyústilo k několika pářícím aktům, které byly pro oba jedince premiérou. Vzhledem k vysokému věku Indry nelze očekávat zabřeznutí, přesto má na ni pobyt samce pozitivní vliv. Je více klidná a také veselá oproti dřívějšku. Spojení nezkušené samice a mladého samce je velkým úspěchem. Pro rozvoj sociálního chování Bulana navíc klíčový pro budoucí spojování se samicemi.

zveřejněno: pondělí 20. dubna 2020 | Nikola Roštejnská

jeden z pářicích aktů jeden z pářicích aktů
samec Bulan samec Bulan
samice Indra samice Indra

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Pokladny zoo:

od 9.00 do 18.00 h Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

přechodné období: březen, říjen

od 9.00 do 17.00 h Pokladny zoo:

od 9.00 do 17.00 h Pavilony:

do 18.00 h Areál zoo:

V březnu je horní pokladna otevřena pouze během víkendů.

více

letní sezóna: duben - září

120,- Kč Dospělí:

60,- Kč Děti, studenti, důchodci:

310,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

přechodné období: březen, říjen

110,- Kč Dospělí:

55,- Kč Děti, studenti, důchodci:

290,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě