Tučňáci mají dvě mláďata

Tučňáci mají dvě mláďata

Velkou radost máme z našich tučňáků brýlových, jeden z vytvořených párů (samec Alfie a samice Bobina, oficiálním jménem Jamealybillybob :-)) odchovává svá první mláďata! Zároveň se pochopitelně jedná o první tučňáčí mláďata v historii naší zoo, ale i v rámci UCSZOO.

Tučňáky brýlové začala naše zoo chovat v listopadu roku 2017, kdy z anglické zoologické zahrady Paignton dorazila první skupina čítající pět samic a pět samců. Jedna samice byla již pohlavně dospělá, ale ostatní tučňáci byli na reprodukci dosud mladí. Vzhledem k tomu, že tučňáci jsou ptáci žijící v koloniích a bezpečněji se cítí ve větších skupinách, jednali jsme s koordinátorem EEP o získání dalších zvířat, což se v říjnu 2017 podařilo. Z polské Zoo Wroclaw dorazilo dalších šest jedinců v poměru tři samice a tři samci.

Ihned bylo viděno několik změn v chování, kdy docházelo k větší sebejistotě cele skupiny, ale i samotných tučňáků. Přes zimu pozorovali chovatelé počínající párování. U tučňáků hraje při výběru partnera svoji roli jednak samotný vzhled a zdatnost, ale také jakýsi tanec a zpěv, což u nich znamená nesnesitelný řev a křik s pobíháním kolem sebe, plácání křídly a pohybování hlavou, takže pořádná romantika :-). V předjaří letošního roku vytvořilo několik tučňáků páry, které u tohoto druhu bývají celoživotní. V naší expozici vytvořili aktuálně tučňáci párů hned pět, dva jsou čistě anglického ražení, další dva kříženého anglickopolského a jeden pár je čistě polský. Páření bylo pozorováno právě u polského páru vytvořeného samcem Alfiem a samicí Bobinou. Tento pár si vybral ke hnízdění skalní dutinu, do které si nosil hnízdní materiál v podobě suchého rákosí, trávy a větviček. Protože téměř nevylézali, rozhodli jsme se do kmene před dutinu nainstalovat fotopast, která nám následující dny ukázala, že jsou v hnízdě dvě vajíčka, což je u tučňáků našeho druhu konečný počet. Vajíčka zahřívala z 70% samice Bobina a samec Alfie jí neustále nosil nový čistý materiál na hnízdo. V sobotu 18. května se z nory začalo ozývat pípání a radost byla na místě, ze záběrů jsme zjistili, že se vylíhlo první mládě a že bylo v pořádku. Za dva dny bylo na videozáznamu pozorováno líhnutí druhého mláděte. K prvnímu krmení došlo po dvou dnech od vylíhnutí, než mláďata strávila vaječný žloutek. Na samotném krmení svých potomků se střídají poctivě oba rodiče.

Samotné páření bylo viděno také u čistě anglického páru, ale vyhledávat hnízdící nory či dutiny začaly všechny tučňáčí dvojice. Ve výběhu mají k zahnízdění dispozici kromě skalních dutin i nory v podobě dutých polokmenů. Je zajímavé, že hnízdící místo si tučňáci vybírali podle toho, v jakém prostředí sami přišli na svět a co mají zakódované. Ve Wroclawi mají pro tučňáky k dispozici především skalní prostory, takže „poláci“ si u nás vybrali také skalní dutiny. V Paigntonu tučňáci hnízdí v písečných norách, proto u nás zahnízdili v písku pod dutými polokmeny. Poté, co si dvojice zabraly vybrané dutiny, začali ptáci nosit materiál do hnízd. Jako materiál se nejvíce osvědčilo suché rákosí, tráva a větve, ale našli jsme v norách i velké borovicové šišky. Tučňáci přestali z dutin vylézat a celé dny spolu leží uvnitř a upravují si peří nebo samotné hnízdo. Vylézají na krmení pouze brzo ráno nebo pozdě večer a v danou chvíli je možné nakouknout do dutin, zda nemají v hnízdě vajíčko.

Věříme, že i nadále bude vše probíhat bez komplikací a naši první odchovaní tučňáci budou růst a prospívat. Snad se podaří odchov i ostatním párům tučňáků, u kterých dochází stále k páření a úprav hnízdních dutin. Důležité je, že skupina harmonizuje a chování zvířat odpovídá jejich přirozenému způsobu života.

zveřejněno: čtvrtek 23. května 2019 | V. Vrabcová, L. Ševcovic

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě