Udělení licence zoo

Udělení licence zoo

Každá zoologická zahrada musí splňovat velmi přísná kritéria v mnoha oblastech, která jsou definována Zákonem o zoologických zahradách č. 162/2003 Sb. Jedná se zejména o adekvátní péči o zvířata a vhodné chovatelské zázemí, vedení evidence chovaných zvířat, účast na ochranářských projektech in-situ, veterinární péči a vzdělávání veřejnosti k ochraně přírody.

Organizace musí každé dva roky projít licenční kontrolou, jejímž úkolem je posoudit dodržování veškerých daných podmínek. Ve středu 16. září sešla v naší zoo kontrolní komise, ve které byli přítomni zástupci Ministerstva životního prostředí, Komise pro zoologické zahrady, Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj i Státní veterinární správy, České inspekce životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Jednání doplnili zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje a Statutárního města Ústí nad Labem, zřizovatele zoo. Kontrola začala v ranních hodinách v budově Zooškoly Heinricha Lumpeho, kde po administrativní části následovaly prezentace k jednotlivým kontrolovaným okruhům. Novinky za uplynulé dva roky představil ředitel zoo Roman Končel spolu se svými kolegy. Po úvodních slovech následovaly otázky jednotlivých členů komise k doplnění obrazu o chodu zoo. Po jednání komise navštívila areál zoo včetně provozních prostor, jako je přípravna krmiv, kafilérie nebo zimoviště. Představeny byly nové expozice v dolní části zoo – výběh pro vydry malé nebo tapíra čabrakového. Vyjma novinek došlo i na ukázku rekonstruované střechy u stájí zeber, oprav v pavilonu exotária či úpravy venkovního výběhu aligátorů amerických.

Kontrolní skupinou nebyly zjištěny nedostatky či pochybení v plnění zákonných povinností. Naše zoo splňuje všechny podmínky pro udělení licence na další dva roky. Jsme velmi rádi, že zoo prošla ve všech aspektech kontrolou bez výhrad. V rámci setkání proběhla i přednáška Návrhu rozvoje zoo do roku 2035, podle kterého bychom chtěli zoo rozvíjet dle finančních možností.

zveřejněno: úterý 20. října 2020 | Matěj Kynšt

foto
foto

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě