EAZA CAMPAIGN 2015-2017 – LET IT GROW (Nechme je růst)

EAZA CAMPAIGN 2015-2017 – LET IT GROW (Nechme je růst)

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) vyhlásila na svém výroční konferenci v září roku 2015 v Zoo Wroclaw novou kampaň zaměřenou na přírodu kolem nás. Jedná se o dvanáctou kampaň v pořadí, jejím cílem je upozornit, že se do ochrany přírody může svými drobnými činy zapojit každý jednotlivec.

Je to společná kampaň tří významných vědeckých institucí – kromě EAZA se jedná o BGCI (Botanic Gardens Conservation International – Mezinárodní ochranářské sdružení botanických zahrad) a ECSITE (European Network Sciente Centres & Muzeums – Evropská síť vědeckých center a muzeí).

Kampaň potrvá od 1. října 2015 do 30. září 2017.

Společným cílem kampaně Let It Grow je zajistit přežití původních druhů rostlin a zvířat. Práce spočívá ve výzkumu fungování ekosystémů, udržování míry biodiverzity a zabraňování šíření invazních druhů.

Kde je problém?

Tisíce let se různé druhy zvířat a rostlin adaptovaly okolním podmínkám a každý druh získal svou specifickou funkci v celém ekosystému. Škála druhů na určitém místě se nazývá biodiverzita. Čím je biodiverzita větší, tím je ekosystém stabilnější a zdravější. Pokud začne biodiverzita klesat, ekosystém se začne hroutit a zvyšují se rizika pro každý druh v systému, a to včetně nás, lidí. Prostředí se stává nepřátelským a neposkytuje dostatek zdrojů pro další rozvoj. Tím se stává stále obtížnější udržet kvalitu hospodářství, protipovodňová opatření apod.

Jak jsme ztratili živočišné i rostlinné druhy?

Nejvýraznější faktory poklesu původních druhů jsou změny v zemědělství, urbanizace a rozšíření výskytu invazních druhů a rostlin.

Co s tím můžeme udělat?

Zoologické zahrady, botanické zahrady, muzea a akvária zaměstnávají celou řadu vědců, odborníků a specialistů, jsou tedy v nejlepší pozici, jak pomoci veřejnosti s ochranou přírody. V rámci celé Evropy (i mimo ni) se během následujících dvou let bude pořádat řadu akcí a událostí, které by měly pomoci nastartovat záchranu původních druhů a vyzdvihnout přínos, který představují pro přírodu a společnost.

Kampaň Let It Grow je zaměřena na poskytování informací a návodů, které veřejnost potřebuje k přímé ochraně přírody.

  1. Zvyšování povědomí o biodiverzitě (druhové rozmanitosti), co to je a proč je tak důležitá pro každého z nás.
  2. Pomoc při zachování prostoru pro původní druhy v zahradách, parcích, balkónech a dokonce i v květináčích a truhlíkách.
  3. Měření biodiverzity na určených lokalitách v určitý den v letech 2016-2017.

Jak se zapojí naše zoo?

Během dvou let trvání kampaně uspořádá pro veřejnost akce, které se budou tematicky týkat ochrany přírody. Připraví návody a tipy, jak se starat o živočichy v našem nejbližším okolí. Téma se bude prolínat i souvisejícími výukovými programy, které zoo nabízí pro žáky ZŠ i MŠ.

 

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě