čírka úzkozobá

třída:

Třída

ptáci

Řád

vrubozobí

Čeleď

kachnovití

Velikost

39 - 42 cm, hmotnost 300-600 g

Potrava v přírodě

hmyz, měkkýši, rostliny, semena

Rozmnožování

snáší 7 - 12 vajec, doba inkubace 25 - 27 dní

Biotop 

zarostlé mokřady, sladkovodní a brakické mělčiny

 

Rozšíření

Zajímavost

Od jiných čírek se liší malou chocholkou na hlavě. Je příbuzná spíše polákům než ostatním čírkám, a tomu odpovídá i jejich potápění se za potravou pod hladinu. Na zimovišti vytvářejí čírky sezónní páry, které pak společně vyhledávají místo pro hnízdo. Hnízdem je mělký důlek v zemi ukrytý ve vegetaci, vyjímečně využívá i vraní hnízda.  

Ohrožení

V důsledku rozsáhlé ztráty stanovišť je tento druh hodnocen jako zranitelný. Podle posledního sčítání ornitologů je současná populace odhadována na cca 20 000 jedinců.

 

pátek 1. dubna 2022

Patron zvířete

Na můj chov v zoo můžete přispět jakoukoli částkou, minimálně však 1 000 Kč.

Informace jak se stát patronem

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě