dlouhokrčka drsná Macrochelodina rugosa

třída: Plazi

Třída

plazi 

Řád

želvy

Čeleď

matamatovití 

Velikost

délka krunýře cca 30 cm, hmotnost až 3 kg

Potrava v přírodě

vodní živočichové, drobní obratlovci 

Rozmnožování

klade 10-18 vajec, inkubace 120-180 dní 

Biotop 

sladké vody, mokřady, mělčiny 

 

Rozšíření

Zajímavost

Tento druh byl v minulosti dvakrát přejmenován. Nejprve byla uváděna pod jménem dlouhokrčka Siebenrockova a později jako dlouhokrčka drsná. Nápadně dlouhý krk nezatahuje do krunýře, ale skládá esovitě do strany. Krunýř má téměř plochý, s tenkými hladkými štítky. Na široké hlavě jsou při pohledu zepředu nápadné dva masité „vousky“ na bradě.

Dlouhokrčka tráví většinu života v hlubokém bahně pobřežních mokřadů, které obývá. Je takřka výhradně masožravá, živí se rybami, plži, červy a jinými bahenními bezobratlými. Samice klade koncem období dešťů vajíčka, z nichž se líhnou tmavě skvrnitá mláďata.

Ohrožení

Dlouhokrčky jsou ve volné přírodě téměř ohrožené, ale jejich populace se udržuje stabilní. Hlavní hrozbou je změna prostředí pastvou dobytka a požáry v přírodě. Pasoucí se skot znehodnocuje vodní nádrže jejich rozdupáním.

 

pátek 1. dubna 2022

Patron zvířete

Na můj chov v zoo můžete přispět jakoukoli částkou, minimálně však 1 000 Kč.

Informace jak se stát patronem

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě