labeo červenoploutvé Epalzeorhynchos frenatum

třída: Ryby

Třída

paprskoploutví

Řád

máloostní

Čeleď

kaprovití

Velikost

9 - 15 cm

Potrava v přírodě

části rostlin, bezobratlí

Rozmnožování

 

Biotop 

řeky a potoky

 

Rozšíření

Zajímavost 

Pohlavní rozdíly jsou viditelné až v dospělosti. Samci jsou menší, viditelně štíhlejší než samice a řitní ploutev je černě lemovaná. Jedná se sice o čilou, ale samotářskou rybu, která je agresivní obzvláště k vlastnímu druhu. Při vzájemných potyčkách si mohou roztrhat ploutve na cáry. Vůči ostatním rybám není tak agresivní. Rybky dokáží za potravou vyskočit velmi vysoko nad hladin. 

Labea (často označovaná též jako parmičky) jsou zástupci čeledi kaprovitých (Cyprinidae). Jako ostatní ryby z této skupiny nemají v tlamě zuby, ústa ale umí vysunout do jakési trubice.  Mívají až dva páry masitých vousků a místo žaludku mají jen rozšířené střevo. O potomstvo obvykle nepečují, místo toho kladou velké množství jiker.Samice vypouští jikry volně do vody a nijak o ně nepečuje.

V dospělosti se zdržuje v hlubších proudících vodách, kde spásá řasy, okusuje rostliny, loví drobné bezobratlé a nepohrdne ani detritem (odumřelé části organismů usazené na dně). Tře se v mělkých přítocích a zaplavených travnatých plochách v období dešťů. Je to samotářská, málo snášenlivá ryba.

Ohrožení

Tyto drobné rybky jsou v přírodě málo dotčené, jejich počet však klesá. Hlavní hrozbou pro tento druh je degradace biotopů a znečištění vod. Labea ve volné přírodě ovlivňují také změny prostředí, kam patří stavby přehrad na velkých řekách, odvodňování krajiny a znečištění.

sobota 12. března 2022

Patron zvířete

Na můj chov v zoo můžete přispět jakoukoli částkou, minimálně však 1 000 Kč.

Informace jak se stát patronem

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě