pancéřníček kropenatý Megalechis thoracata

třída: Ryby

Třída

paprskoploutví

Řád

sumci

Čeleď

pancéřníčkovití

Velikost

15 - 20 cm

Potrava v přírodě

vodní rostliny, vodní bezobratlí

Rozmnožování

klade až 800 jiker, doba inkubace 4 - 6 dní

Biotop 

Amazonie

 

Zajímavost

Sameček má první paprsek prsních ploutví silnější a protažený, samička ho má kratší. Samečci mají v době tření perleťově zbarvené břicho. Samička je mnohem statnější než samec a vytírá se do pěnového hnízda zbudovaného samcem. Hnízdo plave u hladiny. Sameček se postaví svisle pod toto hnízdo a láká samičku aby odsála mlíčí. Ta potom klesá ke dnu, odkud vzápětí s jikrami mezi břišními ploutvemi vystupuje pod hnízdo, do kterého uloží oplozené jikry. K oplození tedy dochází tak, že samička vždy několik jiker upustí do spojených ploutviček na břichu a sameček je oplodní. Sameček jikry hlídá. Plůdek se vylíhne mezi čtvrtým až šestým dnem a rozplave se během jednoho dne.

Zbarvení ryb je celkově hnědé s tmavými skvrnami. Břicho je světlejší až do světle šedé. Tmavé skvrny pokrývají celé tělo včetně ploutvý. Často se můžete setkat také se světlou nebo naopak temně tmavou variantou, tato variabilita je mnohdy dána prostředím ve kterém ryby žijí nebo odráží jejich zdravotní stav. Pokud hledají potravu, jsou to velcí bagrovači dna. Mimo dobu tření jsou rybky mírumilovné a snášenlivé. 

Ohrožení 

Tento druh není veden na seznamu ohrožených druhů zvířat.

 

sobota 12. března 2022

Patron zvířete

Na můj chov v zoo můžete přispět jakoukoli částkou, minimálně však 1 000 Kč.

Informace jak se stát patronem

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě