Dozorčí rada

Dozorčí rada byla zřízena k 1. 1. 2016, ze své činnosti se zodpovídá Radě města Ústí nad Labem. Dozorčí rada je odborným orgánem Zoo Ústí nad Labem, vykonává činnost iniciativní, kontrolní a poradní. Pracuje v ní pět členů, jejich funkční období je čtyřleté. Dozorčí rada úzce spolupracuje s ředitelem organizace, dohlíží na jeho činnost, vyhodnocuje plnění koncepce apod., jednou ročně předkládá Radě města zprávu o své činnosti včetně hodnocení práce ředitele.

Členové Dozorčí rady

PaedDr. Jan Eichler

předseda

PaedDr. Jan Eichler
Email: tiliacz@volny.cz
Telefon: 724 101 150
PaedDr. Petr Brázda

člen

PaedDr. Petr Brázda
Email: brazda@cbox.cz
Telefon: 777 072 210
 Lukáš Konečný

člen

Lukáš Konečný
Email: info@profiboxing.cz
Telefon: 724 394 398
 Roman Řehák

člen

Roman Řehák
Email: zoolog@zoodecin.cz
Telefon: 603 249 680
 František Šubík

člen

František Šubík
Email: fannyul@seznam.cz
Telefon: 777 687 431

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě