Seznam výukových programů

Doba trvání programu:

Program vhodný pro děti:

Filtrovat dle dalších kriterií:Co tě žere? aneb potravní řetězec

Cílem programu je blíže seznámit děti s potravním chováním zvířat v přírodě.

V úvodu jsou uvedeny příklady zvířat z každé skupiny (býložravci, masožravci, všežravci), která děti znají a která mohou vidět ve svém okolí. Následně se tyto příklady spojí do modelové potravní pyramidy a potravního řetězce. Budou zmíněna i ta zvířata, která do tradičního pojetí úplně nezapadají.

Ve druhé části nechybí ani interaktivní prvky, pomocí kterých si děti sestavují vlastní potravní řetězec. Ten nemá pouze jedno správné řešení, takže se různé skupinky dětí můžou dobrat k různým výsledkům. Součástí je i ukázka, jak může být potravní řetězec narušen introdukcí nepůvodních živočichů. Na závěr je čeká několik zábavně položených otázek navazujících na probrané téma, ze kterých vyplyne, proč je vlastně stabilita potravního řetězce tak důležitá.

Během výuky jsou využívány dermoplastické preparáty a další přírodniny, na kterých jsou ukázány různé adaptace živočichů živících se různými způsoby.
 

 • Program probíhá pouze v zooškole
 • Program je vhodný pro 3. až 6. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Chováme se jako zvířata?

Program je zaměřený na etologii, vědu, která zkoumá chování zvířat.

V první části probíhá za pomocí prezentace vysvětlení pojmů a zásad etologického pozorování. Následuje samostatná práce v areálu zoo – žáci se rozdělí do skupin a do etologických pracovních listů budou zaznamenávat poznatky z přímého pozorování zvířat. Pozorování trvá zhruba půl hodiny a je převážně samostatné, ale i během této doby se skupinkám věnuje lektor, který jim poradí a upozorní na zvláštnosti druhu, který sledují.

Zakončení programu probíhá opět v zooškole, kde jednotlivé skupiny shrnou výsledky svého pozorování. Součástí je diskuze, při které žáci společně přijdou na to, co pozorované chování znamená, proč se u jednotlivých druhů vyskytuje a jaký má význam. Díky vlastnímu pozorování a připomínkám lektora mají žáci skvělou příležitost poznat zvířata podrobněji, než jsou zvyklí. Zároveň si sami mohou zkusit odpovědět na otázku, jaké chování je totožné u nás a zvířat.

 

 • Program probíhá v zooškole a v areálu zoo
 • Program je vhodný pro 2. stupeň ZŠ až studenty SŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Koho potkáme v lese?

V tomto programu se děti blíže seznámí se zvířaty z českých lesů. 

Po krátkém úvodu následuje poslechová prezentace, kdy se děti snaží určit zvíře podle zvuku, který vydává. Určování druhu probíhá i podle stop a dalších specifických znaků. Zároveň se ke každému zvířeti dozví více informací o jeho způsobu života, čím se živí, jak se stará o mláďata apod. Je vysvětlen pojem pobytové stopy zvěře, děti konkrétně zjistí, o jaké značky jde a kde je hledat. Součástí programu je i téma velkých šelem v Česku, jejich rozšíření a jejich ochrana.

Během výuky jsou využívány dermoplastické preparáty a další přírodniny (paroží, lebky, kůže), díky kterým si účastníci snáze zapamatují probírané téma.

 

 • Program probíhá pouze v zooškole
 • Program je vhodný pro žáky 2. – 5. třídy ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině

Cílem programu je seznámit účastníky s ilegálním obchodem se zvířaty a mezinárodní úmluvou CITES.

Program se věnuje zejména Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin (CITES) a souvislostí, které z ní vyplývají. Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí s potřebnými informacemi – proč úmluva vznikla a jaký má význam pro obchod s živočichy a rostlinami. Důraz je kladen na nezákonné obchodování se zvířaty a výrobky z nich a na turistiku spojenou s nákupem suvenýrů.

Program je veden hravou formou a využívá celou řadu interaktivních prvků a pomůcek včetně několika hraných scének z návratu z dovolené či letištní kontroly. Součástí programu je ukázka nekalých praktik, které využívají pytláci a pašeráci, a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. V neposlední řadě si děti uvědomí souvislosti s chováním při návštěvě exotických zemí a s možností přispívat k ochraně druhů zahrnutých v úmluvě CITES.

Nechybí ani ukázka konkrétních „suvenýrů“ zadržených Českou inspekcí životního prostředí.

 

 • Program probíhá v zooškole a v areálu zoo
 • Program je vhodný především pro žáky 2. stupně ZŠ, 1. a 2. třída SŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Prales na talíři

Výukový program Prales na talíři je zaměřen ekosystém tropického deštného pralesa a na nebezpečí, které pro něj znamená kontroverzní pěstování palmy olejné.

Účastníci programu se nejprve seznámí s místy, kde pralesy nalézt, a pomocí myšlenkové mapy pochopí jejich ohromnou biodiverzitu. Zjistí, jak pralesy fungují a jak ovlivňují i živočichy a obyvatele ze vzdálených částí světa. Hlavním objektem zkoumání je oblast Jihovýchodní Asie, konkrétně pralesy ostrova Borneo, které jsou devastovány pěstováním palmy olejné. Prostřednictvím zkrácené verze dokumentárního filmu Zelená poušť účastníci zjistí, jak trpí lokální komunity a kterým druhům zvířat hrozí vyhubení. Na dokument naváže diskuze a společné hledání cesty, jak tomuto problému čelit. Žáci se naučí, jak palmový olej vyhledávat ve výrobcích a jak se mohou jeho konzumaci vyhnout. Přesvědčí se, že hledání alternativních výrobků není tak velký problém, jak by se mohlo zdát.

Ústecká zoo chová mnoho druhů, které jsou rozpínavostí palmy olejné přímo ohrožené, takže lze nebezpečí demonstrovat na konkrétních příkladech.

 

 • Program probíhá v Zooškole.
 • Program je vhodný především pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Ptáci na krmítku

Cílem programu je poznat ptáky, kteří lze během zimních měsíců spatřit na krmítku, a dozvědět se správné zásady přikrmování.

Program se skládá ze dvou částí. První probíhá v zooškole, kde se účastníci seznámí s nejběžnějšími druhy přezimujících ptáků, které se během zimy zdržují v okolí lidských obydlí. Dozvědí se také o tažných druzích, proč odlétají do teplých krajin. Pomocí křížovky vyluští tajenku, která souvisí s důležitou složkou zimního přikrmování. Další součástí programu je diskuze o tom, zda je nutné ptáky přikrmovat, jakým způsobem a čeho se vyvarovat. Kromě fotografií ptáků jsou využity i dermoplastické modely ptáků z naší přírody.

Druhá část probíhá ve spodní části areálu zoo, kde je umístěno několik krmítek, která jsou pravidelně doplňována. Děti dostanou malé dalekohledy a během procházky se snaží spatřit nějaké ptáčky a určit je. K tomu jim pomáhá i kniha s nejčastějšími ptačími hosty na krmítkách.

 

 • Program probíhá v areálu i v zooškole, POZOR! pouze od prosince do února
 • Program je vhodný pro 3. až 5. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Venkovský dvorek

Cílem programu je blíže se seznámit se zvířaty, která mohou děti vidět na farmě či na statku.

Program má dvě varianty – venkovní a vnitřní. Venkovní varianta je realizována v letních měsících a za příznivého počasí, v opačném případě je program realizován uvnitř (variantu programu je vhodné si ověřit telefonicky den před konáním programu).

Při venkovní variantě začíná program u horní pokladny, odkud se skupina přesune k expozici Venkovský dvorek, kde si děti prohlédnou chovaná zvířata. S lektorem proberou názvy samce, samice a mláděte, jak se od sebe rozeznají a čím je které zvíře užitečné. Děti si budou moci nakrmit ovečky, mohou porovnat surovou vlnu s klubíčkem, osahat si kozí roh nebo ptačí peří a porovnat vejce slepice a pštrosa.

V případě vnitřní varianty program probíhá v zooškole bez návštěvy Venkovského dvorečku. Na závěr programu si pak děti vyrobí ovečku z papíru a vaty.

 

 • Program probíhá v areálu i v zooškole
 • Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ, 45 minut vnitřní, 90 minut vnější
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě