Seznam výukových programů

Doba trvání programu:

Program vhodný pro děti:

Filtrovat dle dalších kriterií:Co tě žere? aneb potravní řetězec

Cílem programu je seznámit děti blíže s potravním chováním zvířat v přírodě.

Během úvodního povídání si řekneme příklady zvířat z každé skupiny (býložravci, masožravci, všažravci), která děti znají a která mohou vidět  ve svém okolí. Následně se pokusíme tyto příklady spojit do modelového potravního řetězce. Ve druhé části se děti rozdělí do skupinek a s pomocí sady obrázků a nápovědou se budou snažit sestavit vlastní potravní řetězec. 

Na závěr pak jejich práci společně zhodnotíme a povíme si, na co zajímavého děti přišly a jestli je třeba něco překvapilo. Zamyslíme se také nad otázkami, zda se může stát z vlka vegetarián a z krávy masožravec a krátce si povíme i něco ke krmení zvířat v zoo.

 • Program probíhá pouze v zooškole.
 • Program je vhodný pro 3. – 6. třídu ZŠ

Chováme se jako zvířata?

Program je zaměřen především na poznatky z oblasti etologie. V první části se za pomocí prezentace seznámíme s pojmem etologie a její historií a se základním rozdělením typů chování. Následuje samostatná práce v areálu zoo - ve skupinách si děti vyzkouší vyplnit etogram na základě přímého pozorování vybraného zvířete. Program pak uzavřeme v zooškole, kde každá skupina představí výsledky svého pozorování, společně se o nich pobavíme a zkusíme si odpovědět na otázku, zda se chováme jako zvířata.

 • Program probíhá v zooškole a v areálu zoo.
 • Program je vhodný pro 6. třídu - SŠ

Koho potkáme v lese?

V tomto programu se děti blíže seznámí se zvířaty, která mohou potkat v našich lesích. 

Po krátkém úvodu  následuje poslechová prezentace, kdy se děti budou snažit uhádnout zvíře podle zvuku, který vydává. Ke každému zvířeti si zároveň řekneme více informací - jaký je jeho způsob života, čím se živí a podobně. Využívány budou rekvizity jako ukázka paroží, plodů apod. 

V druhé části se děti budou snažit přiřadit zvířata ke stopám, které v lese můžeme najít a nebudou to pouze otisky tlap.

Program je zakončen čtením pohádky "O uličnících v lese" a následnou diskusí, jak bychom se v lese měli chovat.

 • Program probíhá pouze v zooškole.
 • Program je vhodný pro děti MŠ - 2. třídy

Malý výlet do Asie

Cílem progamu je seznámit děti s rozmanitostí asijské fauny a poznat blíže některé zástupce, které v zoo chováme.

Program začíná úvodním povídáním o Asii jako kontinentu - pestrá paleta přírody a s tím související množství živočišných druhů.

Dále pokračujeme areálem zoo, kde se budeme zastavovat u vybraných druhů zvířat, o kterých si povíme více informací. K tomu se budou vázat i aktivity, které budou děti plnit a zkoušet. Pro zapisování všechn informací dostanou účastníci Badatelský deník, který si budou moci odnést do školy nebo domů.

 • Program probíhá v areálu zoo
 • Program je vhodný pro 4. - 6. třídu

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině jsou zaměřeny na úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících druhů zvířat a planě rostoucích druhů rostlin - CITES. Ve výukovém programu nechybí celá řada interaktivních prvků a pomůcek včetně několika hraných scének z návratu z dovolené či letištní kontroly. Součástí programu je ukázka pochybných suvenýrů a pašeráckých praktik. V neposlední řadě jsou děti seznámeny s podobou současného ilegálního obchodu se zvířaty a možnostmi, jak mu zabránit a chránit ohrožené druhy.

 • Program probíhá v Zooškole a v areálu zoo.
 • Program je vhodný především pro žáky 6. až 8. tříd ZŠ.

Prales na talíři

Prales na talíři

Výukový program Prales na talíři je zaměřen ekosystém tropického deštného pralesa a na nebezpečí, které pro něj znamená kontroverzní pěstování palmy olejné. Účastníci programu se nejprve seznámí s biotopem deštných pralesů a životem v nich. Další částí programu je seznámení s palmou olejnou, způsobem jejího pěstování v Indonésii a představení produktů obsahujících palmový olej. Souvislost deštných pralesů a jejich devastace je znázorněna pomocí myšlenkové mapy a kartiček vyobrazujících osoby a zvířata z celého světa. Závěrem celého programu je zkrácená verze dokumentárního filmu "Zelená poušť" a na ní navazující debata s dětmi o dané problematice. Ve výukovém programu nechybí celá řada interaktivních pomůcek včetně křížovky, vymýšlení reklamních sloganů k jednotlivým produktům obsahujícím palmový olej nebo praktická ukázka exotických hudebních nástrojů z tropické oblasti.

 • Program probíhá v Zooškole.
 • Program je vhodný především pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Venkovský dvorek

Cílem programu je blíže se seznámit se zvířaty, která mohou děti vidět na farmě či na statku.

Program má dvě varianty - venkovní a vnitřní. Venkovní varianta je realizována v letních měsících a za příznivého počasí, v opačném případě je program realizován uvnitř. 

Začínáme v prostoru poblíž horní pokladny, kde si s dětmi budeme nejprve povídat a hrát. Zjistíme, jaká zvířata už děti znají a povíme si k nim více informací - proč je chováme, jak se o ně staráme. Ve druhé části si pomocí obrázků a hry procvičíme názvy samce, samice a mláděte a řekneme si, jak je od sebe rozeznáme. V rámci programu si děti budou moci porovnat například surovou ovčí vlnu s klubíčkem nebo vajíčka od různých druhů ptáků. Něco málo si povíme i o včelkách, které u nás chováme.

Venkovní část programu je zakončena krmením zvířat v prostoru venkovského dvorečku. V případě nepříznivého počasí si pak s dětmi vyrobíme v zooškole ovečku z papíru.

 • Program probíhá v areálu i v zooškole
 • Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ.

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě