Jsme členem

Ústecká zoologická zahrada je členem mnoha organizací.

Světová asociace zoologických zahrad a akvárií

Světová asociace zoologických zahrad a akvárií

Byla založena 24. 8. 1946 v Rotterdamu. Jejím posláním je podporovat spolupráci mezi zoologickými zahradami se zřetelem ke zvýšení standartu chovu a k potřebám ochrany volné přírody, podporovat spolupráci národních a regionálních asociací ZOO, organizovat vzdělávání, výzkum a osvětu a reprezentovat zájmy ZOO a ochrany přírody v mezinárodních organizacích a institucích.


Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií

Vznikla roku 1992 z asociace zoologických zahrad Evropského společenství po politických změnách konce 90. let. Je otevřená pro zoologické zahrady Evropy a přilehlých nebo spolupracujících oblastí (297 institucí ze 34 států), které vyhovují základním dokumentům asociace. Jedná se především o EU ZOO Directive formulovanou roku 1999, dále o Stanovy asociace, Standarty pro umístění a péči o exempláře chované v ZOO a o Etický kodex. Asociace podporuje spolupráci směřující k ochraně přírody, zvláště formou koordi


Unie českých a slovenských zoologických zahrad

Unie českých a slovenských zoologických zahrad

UCSZ sdružuje patnáct českých a čtyři slovenské zoologické zahrady. Vznikla v roce 1990 v Bratislavě a je nejen důkazem dlouhodobých pracovních a přátelských vztahů, ale i nutností spolupráce blízkých regionů. UCSZ je odborným i morálním garantem všech členských ZOO, zastupuje je při důležitých jednáních na ministerstvech, podílí se při přípravě zákonů a spolupracuje se zřizovateli jednotlivých ZOO. UCSZ je řádným členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).


Mezinárodní asociace pracovníků ZOO pro vzdělávání

Mezinárodní asociace pracovníků ZOO pro vzdělávání

IZE byla založena 6. 9. 1972 ve Frankfurtu. Sdružuje odborníky (jednotlivce i instutice) z více než 30 zemí světa a podle geografických regionů se dělí na šest samostatných celků (Evropa/Střední Východ, Afrika, Jižní a Střední Amerika, Severní Amerika, Austrálie/Nový Zéland, Asie). Základním cílem členů asociace je vzdělávání návštěvníků zoologických zahrad pomocí nejrůznějších forem a způsobů.


letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě