110 let Lumpeparku

Ústecká zoo si v roce 2018 připomíná významné kulaté výročí – uplyne 110 let od založení ptačího parku významným ústeckým obchodníkem, mecenášem, nadšeným ornitologem a ochráncem přírody Heinrichem Lumpem, Dr. h. c. Jednalo se o první přírodní ptačí rezervaci ve střední Evropě zvané Lumpepark, ze které po 2. světové válce postupně vznikla dnešní moderní zoologická zahrada. Kromě unikátní historie, která nemá v jiné zoo České republiky obdoby, jsou významné i ochranářské aktivity Heinricha Lumpeho, který se svým celoživotním dílem snažil o ochranu volně žijícího zpěvného ptactva, ať již na místní nebo mezinárodní úrovni. Zoo se k jeho odkazu hrdě hlásí, takže během celého roku 2018 se budou akce, pořady, programy a další aktivity úzce týkat historie zoo i osobnosti Heinricha Lumpeho. Jeho motto „Chceme-li žít, musíme udělat taková opatření, abychom chránili přírodu“ je aktuální v dnešní době stejně jako v minulém století.

16. února – 159 let od narození Heinricha Lumpeho

16. února – 159 let od narození Heinricha Lumpeho

Dnes uplynulo přesně 159 let ode dne, kdy se v Doubici u Krásné Lípy narodil Heinrich Lumpe, který se nesmazatelně zapsal do historie ústecké zoo. V roce 1908 si splnil svůj sen a založil ptačí rezervaci...

Den přátel zoo

Den přátel zoo

Letošní akce pro naše příznivce, partnery, sponzory, adoptivní rodiče a patrony nemohla proběhnout jinak než v duchu 110. výročí od založení Lumpeparku a připomenutí osobnosti Heinricha Lumpeho.

Historické doplňky k historické akci

Historické doplňky k historické akci

V sobotu 7. dubna 2018 se koná slavnostní zahájení letní sezóny, které se (vzhledem k 110. výročí založení Lumpeparku) ponese v historickém duchu. Pokud se této akce zúčastníte a budete kreativní, můžete...

Hledá se… Heinrich Lumpe

Hledá se… Heinrich Lumpe

U příležitosti oslav 110. výročí od založení Lumpeparku vyhlašuje ústecká zoo soutěž vhodnou pro všechny kreativce, umělce, milovníky historie, ba i recesisty, kteří se chtějí stát (alespoň na chvíli)...

Ocenění pro Heinricha Lumpeho

Ocenění pro Heinricha Lumpeho

Zcela unikátní akcí je Cena Ď, jejíž název je odvozen od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno tak stojí nejen za názvem ceny, ale i současně vysvětluje její...

Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Letošní výročí 110 let od založení Lumpeparku finančně podpořil i Ústecký kraj. V rámci programu pro rozvoj eko – agro, konkrétně v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území ÚK, získala...

Premiéra v kině Hraničář

Premiéra v kině Hraničář

Ve středu 14. března se uskutečnila slavnostní premiéra DVD dokumentu „Lumpe – Vítejte v ptačí říši“, který byl natočen u příležitosti 110 let od založení Lumpeparku.

Propagační materiály k 110. výročí

Propagační materiály k 110. výročí

V rámci výročí 110 let od založení Lumpeparku vznikla v letech 2017 a 2018 řada propagačních materiálů, které toto významné výročí a osobu Heinricha Lumpeho připomínají. Nutno poděkovat partnerům, kteří...

Slavnostní zahájení letní sezóny

Slavnostní zahájení letní sezóny

Oficiálně začíná v naší zoo letní sezóna vždy 1. dubna, kdy se mění otevírací doba, výše vstupného a nabídka různých atrakcí pro návštěvníky zoo. Termín akce, která novou sezónu slavnostně přivítá, se...

Vzácná návštěva

Vzácná návštěva

Již tradičně byl v naší zoo 1. květen věnován ptactvu, již od roku 2009 se věnujeme této skupině živočichů a akce Ptačí den v zoo každoročně láká velké množství návštěvníků.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě