Prohlášení o přístupnosti

Závazek ke zpřístupnění

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále také jako „organizace“) se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.zoousti.cz a www.choboti.cz.

Stav souladu

Webové stránky www.zoousti.cz a www.choboti.cz jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní webové stránky organizace jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto jsou přístupné v omezené míře z důvodu prvků nesouladu a/nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Obsah webových stránek www.zoousti.cz a www.choboti.cz je obecně přístupný a v souladu s požadavky zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož se jedná se o redakční systém, který umožňuje rozsáhlé zásahy, mohou nastat menší nedostatky, způsobené zásahem redaktorů. Tyto nedostatky jsou odstraňovány při jejich zjištění nebo po upozornění ze strany uživatelů.

V případě zjištění nedostatků je možné na tyto upozornit a zároveň si vyžádat potřebné informace telefonicky na telefonním čísle 475 503 421 nebo emailem na propagace@zoousti.cz.

Obsah výše uvedených ostatních webových stránek organizace je přístupný pouze v omezené míře z důvodu nepřiměřené zátěže – např. obsah je poskytován specifické skupině, úzké skupině uživatelů, případně jde o starší prezentace, které budou postupně ukončeny.

U těchto stránek je možné vyžádat si informace o jejich obsahu telefonicky na telefonním čísle 475 503 421 nebo emailem na propagace@zoousti.cz.

 

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, připomínky, dotazy nebo žádosti týkající se přístupnosti webové stránky sdělujte telefonicky na telefonním čísle 475 503 421 nebo emailem na propagace@zoousti.cz.

Za přístupnost a zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby odpovídá útvar kontaktu s veřejností.

Postupy pro prosazování práva

Případné podněty k nápravě čiňte písemně na adresu Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, telefonicky na telefonní číslo 475 503 421 nebo emailem na zoo@zoousti.cz.

Podněty k nápravě vyřizuje útvar kontaktu s veřejností.

V případě neuspokojivé odpovědi na podnět k nápravě kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě