Ocenění pro Heinricha Lumpeho

Ocenění pro Heinricha Lumpeho

Zcela unikátní akcí je Cena Ď, jejíž název je odvozen od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno tak stojí nejen za názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku.

U jejího zrodu stojí od samého začátku manželé Richard a Jitka Langerovi, kteří oslovují organizace i soukromé osoby nezištně a ochotně pomáhající tam, kde je to potřeba. Naše zoo se této akce (byť s přestávkami) zúčastňuje od 2. ročníku, tedy od roku 2002. V prvních letech probíhalo pouze jedno celostátní kolo v Praze, ale poslední ročníky se nejprve odehrávají na úrovni regionů. Finální vyhodnocení se letos konalo ve čtvrtek 7. června 2018 na pódiu Stavovského divadla v Praze. Nikdo z nominovaných do poslední chvíle netuší, jaký bude výsledek. Kolegium se usnáší těsně předtím a jméno oceněného je ukryto v obálce, kterou jeden z jeho členů za danou oblast přečte na jevišti.

Bylo pro nás velkým překvapením, když letos z úst ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka zaznělo jméno Heinricha Lumpeho :-). Jsme velice poctěni, že toto významné ocenění dobrodinců a mecenášů získal in memoriam právě pan Heinrich Lumpe, kterého jsme nominovali zejména v návaznosti na letošní 110. výročí založení Lumpeparku. Proč jsme nominovali právě jeho? Stojí za ním řada skutků, které jsou známy z jeho životopisu a o kterých se lze dočíst i v dobových materiálech, zejména v obří knize plné novinových výstřižků, fotografií a dalších tiskovin. Kromě toho, že ze své podnikatelské činnosti financoval celý provoz Lumpeparku, také během svého života věnoval většinu svých zisků na dobročinné účely. Ve válečných letech např. opakovaně organizoval akce ve prospěch Rakouského červeného kříže, podporoval různé spolky a zařízení (Spolek válečných invalidů v Ústí nad Labem, Dělnickou ozdravovnu v Ryjicích, Německou slepeckou školu v Ústí nad Labem, výbor pro zřízení žákovských nocleháren, sirotčinec, starobinec, polévkový ústav…). Další peníze šly na ošacení chudých, na obnovu klášterního kostela apod., výčet by byl opravdu velký. S jeho osobou lze spojit řadu přívlastků – mecenáš, dobrodinec, lidumil, nezištný dárce, osvícený a skromný člověk.

foto
foto
foto

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě