Bornejské mangrovy v ohrožení

V květnu 2006 skončila první fáze výzkumného projektu Frontata.

Kahau nosatý (Nasalis larvatus), foto Petr Čolas

Kahau nosatý (Nasalis larvatus), foto Petr Čolas

V květnu 2006 skončila první fáze výzkumného projektu Frontata, jehož cílem bylo nasbírat prvotní data o ekologii a chování doposud nestudovaného primáta hulmana běločelého (Presbytis frontata) na ostrově Borneo. Nicméně v průběhu našeho výzkumu se v rezervaci Sungai Wain objevil velmi závažný problém, totiž plánovaná výstavba úseku transkalimantanské silnice, který má vést v těsné blízkosti rezervace. Tento projekt v současnosti představuje nejzávažnější hrozbu pro celý ekosystém, neboť silnice protne oblast primárního deštného lesa a sousedícího ekosystému mangrovů. Mangrovy představují obojživelný les na chůdových kořenech v přílivové zóně mořského pobřeží. Plánovaná výstavba silnice navíc otevírá rezervaci pro celou řadu lidských ilegálních aktivit. Zapojili jsme se proto do přírodovědného průzkumu ohrožené oblasti, jehož výsledkem je radikální přehodnocení dokumentu AMDAL (Environmental Impact Assessment), jehož nové znění vychází právě nyní. Tento dokument bude hrát klíčovou roli při schvalování výstavby silnice.

Mangrovy na řece Tengah..., foto Stanislav Lhota

Mangrovy na řece Tengah..., foto Stanislav Lhota

V rámci našeho průzkumu jsme však zdokumentovali značný rozsah ilegálních aktivit, které ohrožují pobřežní mangrovy v Balikpapanském zálivu. Spadá sem těžba dřeva, výroba dřevěného uhlí, zakládání rybníků na lov krevet a mýcení mangrovů ve snaze nárokovat si vlastnická práva „nelesní“ půdy. Jinou hrozbu představují spekulace s půdou, pod kterou se nacházejí rozsáhlá ložiska hnědého uhlí. Veškeré ilegální aktivity v mangrovech probíhají trvale neudržitelným tempem, vedou k devastaci území a přináší jen velmi malý ekonomický zisk. Ohrožená oblast mangrovů přitom tvoří unikátní přírodní ekosystém, který mimo jiné obývají i populace vysoce ohrožených živočichů jako je opice kahau nosatý, mořský savec dugong, fakultativně sladkovodní delfín Orcaela, dva druhy krokodýlů a několik druhů zoborožců. Populace kahaů nosatých patří dokonce k největším na Borneu! Tento druh je podle Akčního plánu pro ochranu asijských primátů hodnocen jako vysoce prioritní („High Priority“).

... a zničené mangrovy na téže řece. Foto Stanislav Lhota.

... a zničené mangrovy na téže řece, foto Stanislav Lhota.

Zahájili jsme proto již při pobytu v Indonésii mediální kampaň ve snaze informovat veřejnost o hodnotách zálivu a o aktuálních hrozbách. Mangrovy společně s námi navštívili zástupci regionálních i národních novin a rozhlasových stanic, stejně jako i zástupce úřadu pro turistiku a nakonec i starosta města Balikpapan. Starosta Balikpapanu naší snahu podpořil. V tiskovém prohlášení označil veškeré aktivity v mangrovech za ilegální a nařídil strhat veškeré tabule se jmény osob nárokujících si nelegálně území. V tuto chvíli zůstávají klíčovou otázkou finanční prostředky pro patroly, které budou zajišťovat faktickou ochranu mangrovů. Starosta Balikpapanu přislíbil vyhlásit oblast mangrovů chráněným územím („Kawasan Konservasi“) ve chvíli, kdy se ochranářům podaří vytvořit finanční zabezpečení ostrahy pro první rok existence chráněného území. Dále počítáme v projektu „Záchrana mangrovů“ s rozvojem ekologicky šetrného ekoturismu pro rekreaci obyvatel Balikpapanu a s podporou výzkumných projektů českých i zahraničních přírodovědců. V říjnu 2007 se na Borneo vrací první členové našeho nového týmu.

Na tento projekt navazuje projekt Pesisir Balikpapan.

 

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě