Reintrodukce sovy pálené

Zoo Ústí nad Labem pravidelně odchovává sovy pálené od roku 2000. Chovný pár obývá jednu z voliér komplexu tzv. sovích klecí ve spodní části zoo. Mláďata se líhnou v jarních měsících a osamostatňují se přibližně ve dvou měsících stáří.

Sova pálená patří mezi silně ohrožené druhy fauny ČR, proto jsme se rozhodli v roce 2003 zapojit do projektu navracení mláďat do volné přírody (reintrodukce). Protože však nevlastníme povolení MŽP k přímému vypouštění, navázali jsme spolupráci se záchrannými stanicemi. V prvních třech letech jsme odchovaná mláďata poskytovali do Záchranné stanice AOPK Pavlov u Ledče nad Sázavou, od roku 2006 spolupracujeme se stanicí AVES u Kladna.

Reintrodukce sovy pálené v záchranné stanici AVES

(Petr Starý, vedoucí stanice)

Sova pálená

Sova pálená

Povolení k chovu a následnému vypouštění nám udělilo MŽP v roce 2004. Reintrodukce odchovaných mláďat do volné přírody je prováděna ve spolupráci s koordinátorem záchranného programu pro sovu pálenou v ČR panem Karlem Poprachem. Na výstavbu chovných dřevěných komor pro záchranný program jsme v roce 2004 obdrželi od Středočeského kraje grant ve výši 50.000,- Kč, zbylou část jsme získali od sponzorů a menších přispěvovatelů.

Chovné páry byly sestaveny z trvale handicapovaných jedinců (chybí oko, část křídla atd.) sovy pálené a z odchovů v zajetí (např. v ZOO). V záchranném programu jsou využity 4 chovné páry. Vzhledem k dostatku podávané potravy hnízdí ve stanici 2x za rok. Po vylétnutí mláďat z hnízdní boudy jsou přechytány do rozletové voliéry o rozměrech 5x5x3 m. V tomto zařízení jsou umístěny zpravidla 4 – 6 týdnů. Po celou tuto dobu dostávají jako potravu pouze živé tmavé myši. Před vypouštěním do volné přírody (především zemědělská krajina - kravíny, seníky, ocelokolny atd.) jsou všechny sovy okroužkovány ornitologickými kroužky, což je důležité pro budoucí zpětná hlášení o osudech vypuštěných živočichů.

Mláďata sovy pálené

Mláďata sovy pálené

Záchranná stanice od roku 2004 pečuje o více jak 50 hnízdních bud v zemědělských objektech v regionu (Kladensko, Slánsko, Velvarsko), které zde byly rozmístěny již v dřívějších letech v rámci záchranného programu MŽP. Tyto hnízdní lokality jsme povinni kontrolovat 2x ročně. V zemědělské usedlosti, kde jsme v období dvou let nezjistili výskyt sovy pálené, vypouštíme naše odchovaná mláďata. Vždy do neobsazené hnízdní boudy vkládáme 3 - 4 nepříbuzné kusy a zanecháváme jim tam krmení zhruba na dva dny.

Sova pálená

 

Od roku 2004 se ve stanici narodilo a bylo vypuštěno již více jak 130 malých soviček. Dvě z nich stačily již přivést na svět svoje vlastní potomky, další dvě se do stanice vrátily se zraněnými křídly a jeden kus žije již po dva roky ve stejné lokalitě, kde byl vypuštěn. Toto se nám podařilo zjistit právě díky ornitologickým kroužkům.

Naše stanice úzce spolupracuje se Zoologickými zahradami Ústí nad Labem a Děčín. Sovy pálené odchované v těchto zahradách vypouštíme v rámci záchranného programu ve výše uvedených lokalitách. V uplynulých letech jsme na žádost ochránců přírody vypouštěli některé jedince v regionech Pelhřimov, Písek a Rakovník.

 

 

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě