Návštěvní řád pro majitele psů

Vážení návštěvníci,
naše zoo patří mezi několik málo zoo v ČR, kam je návštěvníkům povolen vstup se psy. Aby tomu tak bylo i nadále, prosíme, dodržujte tato pravidla.

  1. Mějte svého psa na vodítku po celou dobu návštěvy.
  2. Nevstupujte se svými psy do pavilonů a průchozích expozic (Venkovský dvorek, výběh pro lemury).
  3. Neberte psy na dětská hřiště a na další místa určená dětem.
  4. Po svém psu uklízejte veškeré nečistoty.
  5. U pavilonů a průchozích expozic, kde jsou umístěny úvazy na psy, se přesvědčte, že Váš pes neobtěžuje ostatní návštěvníky štěkáním nebo skákáním.
  6. Zamezte přímému kontaktu Vašeho psa s chovanými zvířaty.
  7. V případě odložení či uvázání psa na vyhrazených místech je majitel povinen opatřit jej bezpečným náhubkem. Majitel psa je odpovědný za případná poranění zvířat, jiných psů i osob.

V případě nedodržování výše uvedených pravidel má zaměstnanec zoo právo návštěvníka se psem vykázat mimo areál zoo.

Pro větší komfort je v areálu zoo několik stanovišť s miskami na vodu, v pokladnách zoo jsou k dispozici sáčky na exkrementy.

Děkujeme za respektování všech pravidel a přejeme příjemnou prohlídku zoo.

 

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě