Poklad jménem Lumpe Park

V lednu 2022 podala zoo žádost o příspěvek na realizaci projektu s názvem „Poklad jménem Lumpe Park – přeshraniční propagace hodnot odkazu průkopníka ochrany přírody“. Partnerem se na německé straně stala podpůrná organizace drážďanské zoo ZooFreunde Dresden e.V., spolupracujícími institucemi Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, obě jsou dlouhodobými partnery v procesu obnovy parku. Cílem projektu je důkladně zmapovat celý areál bývalého Lumpeparku a posoudit jeho hodnotu, zpřístupnit průzkum veřejnosti. Projekt (EEL-0904-CZ-17.02.2022 - Poklad jménem Lumpe Park - přeshraniční propagace hodnot odkazu průkopníka ochrany přírody) byl podpořen z prostředku Evropské unie. Das Projekt (EEL-0904-CZ-17.02.2022 - Ein Schatz namens Lumpe Park - grenzüberschreitende Propagation der Werte des Vermächtnisses eines Naturschutz- Pioniers) wurde aus Mitteln der Europäischen Union gefördert.

ANKETA NA ŘÍJEN - Zapojte se do obnovy historické části zoo!

ANKETA NA ŘÍJEN - Zapojte se do obnovy historické části zoo!

Máte rádi různé hry typu „cesta za pokladem“ a pátrání v minulosti? V tom případě je právě vám určena jedna zbrusu nová aktivita, a to přímo v naší zoo.

Zhodnocení historické a architektonické hodnoty areálu

Zhodnocení historické a architektonické hodnoty areálu

Stručný souhrn výsledků historického a architektonického průzkumu, celková zpráva je zveřejněna na konci článku.

Zhodnocení geologické hodnoty areálu

Zhodnocení geologické hodnoty areálu

Stručný souhrn výsledků geologického průzkumu, celková zpráva je zveřejněna na konci článku.

Zhodnocení ornitologické hodnoty areálu

Zhodnocení ornitologické hodnoty areálu

Stručný souhrn výsledků ornitologického průzkumu, celková zpráva je zveřejněna na konci článku.

Zhodnocení botanické hodnoty areálu

Zhodnocení botanické hodnoty areálu

Stručný souhrn výsledků botanického průzkumu, celková zpráva je zveřejněna na konci článku.

Soupis a zachování historické dokumentace a pramenů

Soupis a zachování historické dokumentace a pramenů

Součástí průzkumu byl i soupis publikací, fotografií, dokumentů, které jsou uloženy v archivu muzea.

Zpráva o provedeném průzkumu stavu území někdejšího Lumpeho parku

Zpráva o provedeném průzkumu stavu území někdejšího Lumpeho parku

Celková zpráva o posouzení hodnoty dochovaných prvků a doporučení k jejich ošetření, ochraně nebo obnově se nachází na konci článku.

Lumpepark na stříbrném plátně - Der Lumpe-Park auf der Kinoleinwand - Lumpe’s park on the silver screen

Lumpepark na stříbrném plátně - Der Lumpe-Park auf der Kinoleinwand - Lumpe’s park on the silver screen

U příležitosti významných výročí byly o Lumpeparku natočeny i filmy - Zwei interessante Filme über das verdienstvolle Werk von Heinrich Lumpe - Two captivating films on Heinrich Lumpe’s meritorious work.

DIGITALIZACE MATERIÁLŮ - DIGITALISIERTE MATERIALEN - DIGITISED MATERIALS

DIGITALIZACE MATERIÁLŮ - DIGITALISIERTE MATERIALEN - DIGITISED MATERIALS

Součástí projektu byla také inventarizace a digitalizace všech důležitých historických dokumentů, které po Heinrichu Lumpem zbyly.

DAS PROJEKT „EIN SCHATZ NAMENS LUMPE-PARK"

DAS PROJEKT „EIN SCHATZ NAMENS LUMPE-PARK"

Im Januar 2022 beantragte unser Zoo einen Zuschuss für die Durchführung eines Projekts „Ein Schatz namens Lumpe-Park – grenzüberschreitende Propagation der Werte des Vermächtnisses eines Naturschutzpioniers".

TREASURE CALLED LUMPE PARK

TREASURE CALLED LUMPE PARK

In January 2022, Ústí nad Labem Zoo applied for a grant to implement a project entitled A Treasure called Lumpe Park – Cross-border Promotion of the Values of a Conservation Pioneer’s Legacy.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě