Příprava 110. výročí založení Lumpeparku 2018

Projekt naváže na aktivity r. 2008, tzn. roku 100. výročí založení Lumpeparku, prohloubí informovanost o osobě Heinricha Lumpeho a jeho činnosti týkající se ochrany přírody v mezinárodním měřítku. Spolupráce s německým partnerem přispěje k rozšíření povědomí o Zoo Ústí nad Labem i za hranice ČR.

Číslo projektu/smlouvy: EEL - 0143 - CZ - 13. 10. 2016

Název programu: Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020

Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj, Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe

Partner projektu: Zoo-Freunde Dresden e. V.

Termín realizace projektu: 13. 10. 2016 – 31. 12. 2017

Schválená dotace: 14 377,36 €

Výstupy projektu:

-        dvojjazyčný leták o Lumpeparku

-        dvojjazyčná publikace o Lumpeparku

-        DVD o historickém dědictví Lumpeparku a navazujících úspěších Zoo Ústí nad Labem (Čj i Nj verze)

-        úvodní panel Naučné stezky Lumpeparku (v Čj i Nj verzi)

-        výstava k 110. výročí založení Lumpeparku

 

Projekt „Příprava 110. výročí založení Lumpeparku 2018“, reg. č. EEL – 0143 – CZ – 13. 10. 2016, byl podpořen z prostředků Evropské unie.

 

PROJEKT UKONČEN.

 

 

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě