Zoo Ústí nadl Labem Zoo Ústí nadl Labem

2018

110 let od Lumpeparku k zoo

V roce 2018 uplyne 110 let od založení soukromé ptačí rezervace, ze které později vznikla dnešní zoologická zahrada. Jednou z aktivit, která toto výročí připomene, je akce k zahájení letní sezóny (7. dubna 2018).

Noc snů pro postižené děti 2018

Akce je věnovaná handicapovaným a postiženým dětem, které si v zoo mohou užít speciální program připravený pouze pro ně. Koná se po zavírací době zoo, kdy v zoo nejsou žádní návštěvníci, takže se mohou cítit jako V. I. P. osobnosti.

Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Projekt souvisí se 110. výročím založení Lumpeparku a je zaměřen na připomenutí ochranářských aktivit Heinricha Lumpeho. Spolu s osvětou, vzděláváním a propagací navazují na myšlenky, které mnoho desítek let uváděl do praxe, zejména na výchovu nejmladší generace. Zároveň dojde k propojení zoo s rodištěm Heinricha Lumpeho – obcí Doubice, která věnuje zoo speciální krmítko ve tvaru buřinky, kterou nosil.

2017

Naučná stezka stromů v Zoologické zahradě Ústí nad Labem

Cílem projektu je seznámit návštěvníky zoologické zahrady s různými druhy dřevin, které mohou spatřit během prohlídky. Způsob prezentace významných stromů je jednak naučný pomocí cedulek se základními informacemi a zajímavostmi, jednak zábavný pomocí interaktivních herních prvků.

Noc snů pro postižené děti 2017

Noc snů je celoevropská akce pro dlouhodobě nemocné a postižené děti, do které se již několik let zapojuje i Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. Koná se vždy první červnový pátek v odpoledních až večerních hodinách. Pro děti je připraven bohatý doprovodný program, občerstvení, drobné dárečky se zoologickou tematikou. Největším přínosem pro cílovou skupinu je možnost blízkého kontaktu s vybranými druhy zvířat (např. sloni, žirafy, lemuři, velbloudi…).

Vše pro slony

Díky mobilní aplikaci EPP Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem a všem sportujícím příznivcům slonů se zoo může zařadit mezi subjekty, kterým Nadace ČEZ za splnění podmínek poskytne finanční příspěvek na konkrétní projekt. Cílem je získat částku 150.000 Kč na stínící plachty ve výběhu slonů, které budou sloužit k větší pohodě chovaných zvířat, a zároveň zastínit celé tribuny pro návštěvníky zoo. Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (chůzi, běh, jízdu na kole apod.), za který získává body, které může věnovat některé

2016

Příprava 110. výročí založení Lumpeparku 2018

Projekt naváže na aktivity r. 2008, tzn. roku 100. výročí založení Lumpeparku, prohloubí informovanost o osobě Heinricha Lumpeho a jeho činnosti týkající se ochrany přírody v mezinárodním měřítku. Spolupráce s německým partnerem přispěje k rozšíření povědomí o Zoo Ústí nad Labem i za hranice ČR.

přechodné období: březen, říjen

od 9.00 do 17.00 h Pokladny zoo:

od 9.00 do 17.00 h Pavilony:

do 18.00 h Areál zoo:

V březnu je horní pokladna otevřena pouze během víkendů.

více

přechodné období: březen, říjen

110,- Kč Dospělí:

55,- Kč Děti, studenti, důchodci:

290,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě