2022

Noc snů pro postižené děti 2022

Poklad jménem Lumpe Park – přeshraniční propagace hodnot odkazu průkopníka ochrany přírody

Projekt (EEL-0904-CZ-17.02.2022 - Poklad jménem Lumpe Park ? přeshraniční propagace hodnot odkazu průkopníka ochrany přírody) byl podpořen z prostředkú Evropské unie.

2021

Obnova nábytkového zařízení Zooškoly Heinricha Lumpeho

Projekt je zaměřen na vzdělávací, výchovnou a osvětovou činnost Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Cílem je zkvalitnit zázemí Zooškoly Heinricha Lumpeho a tím umožnit vyšší komfort během výukových programů, ale také pro účastníky přednášek či workshopů. Modernizace zařízení zvýší kvalitu výukových programů.

2020

Zasíťování voliéry pro supy himálajské

Díky mobilní aplikaci EEP Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem a všem aktivním příznivcům zvířat se zoo zařadila mezi subjekty, kterým Nadace ČEZ poskytne finanční příspěvek za splnění podmínek na konkrétní projekt. O realizování rozhoduje získání plného počtu bodů, který mají možnost věnovat uživatelé aplikace za svůj zaznamenaný pohyb (chůzi, běh, jízdu na kole apod.).

2018

110 let od Lumpeparku k zoo

V roce 2018 uplyne 110 let od založení soukromé ptačí rezervace, ze které později vznikla dnešní zoologická zahrada. Jednou z aktivit, která toto výročí připomene, je akce k zahájení letní sezóny (7. dubna 2018).

Noc snů pro postižené děti 2018

Akce je věnovaná handicapovaným a postiženým dětem, které si v zoo mohou užít speciální program připravený pouze pro ně. Koná se po zavírací době zoo, kdy v zoo nejsou žádní návštěvníci, takže se mohou cítit jako V. I. P. osobnosti.

Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Projekt souvisí se 110. výročím založení Lumpeparku a je zaměřen na připomenutí ochranářských aktivit Heinricha Lumpeho. Spolu s osvětou, vzděláváním a propagací navazují na myšlenky, které mnoho desítek let uváděl do praxe, zejména na výchovu nejmladší generace. Zároveň dojde k propojení zoo s rodištěm Heinricha Lumpeho – obcí Doubice, která věnuje zoo speciální krmítko ve tvaru buřinky, kterou nosil.

2019

Noc snů pro postižené děti 2019

Celoevropská akce s názvem Noc snů je věnována dlouhodobě nemocných a postiženým dětem, pro které je návštěva zoo náročná. Ústecká zoo se již řadu let připojuje k této iniciativě a pořádá první pátek v červnu večer plný bohatého programu.

Obohacení výukových programů v Zoo Ústí nad Labem

V rámci projektu bylo pořízeno několik nových prvků, které rozšíří a zkvalitní realizaci výukových programů pro žáky všech věkových kategorií v Zooškole Heinricha Lumpeho a také usnadní práci školáků při samostatné práci v areálu zoo. Obohacení vzdělávacích programů napomáhá k častější návštěvě zoo a utužuje vztah školáků k přírodě ve světě, ale i ve svém okolí.

2017

Naučná stezka stromů v Zoologické zahradě Ústí nad Labem

Cílem projektu je seznámit návštěvníky zoologické zahrady s různými druhy dřevin, které mohou spatřit během prohlídky. Způsob prezentace významných stromů je jednak naučný pomocí cedulek se základními informacemi a zajímavostmi, jednak zábavný pomocí interaktivních herních prvků.

Noc snů pro postižené děti 2017

Noc snů je celoevropská akce pro dlouhodobě nemocné a postižené děti, do které se již několik let zapojuje i Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. Koná se vždy první červnový pátek v odpoledních až večerních hodinách. Pro děti je připraven bohatý doprovodný program, občerstvení, drobné dárečky se zoologickou tematikou. Největším přínosem pro cílovou skupinu je možnost blízkého kontaktu s vybranými druhy zvířat (např. sloni, žirafy, lemuři, velbloudi…).

Vše pro slony

Díky mobilní aplikaci EPP Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem a všem sportujícím příznivcům slonů se zoo může zařadit mezi subjekty, kterým Nadace ČEZ za splnění podmínek poskytne finanční příspěvek na konkrétní projekt. Cílem je získat částku 150.000 Kč na stínící plachty ve výběhu slonů, které budou sloužit k větší pohodě chovaných zvířat, a zároveň zastínit celé tribuny pro návštěvníky zoo. Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (chůzi, běh, jízdu na kole apod.), za který získává body, které může věnovat některé

2016

Příprava 110. výročí založení Lumpeparku 2018

Projekt naváže na aktivity r. 2008, tzn. roku 100. výročí založení Lumpeparku, prohloubí informovanost o osobě Heinricha Lumpeho a jeho činnosti týkající se ochrany přírody v mezinárodním měřítku. Spolupráce s německým partnerem přispěje k rozšíření povědomí o Zoo Ústí nad Labem i za hranice ČR.

Tučňáci jdou do zoo

Tučňáci jdou do zoo!

Dne 1. července 2016 byla odstartována reklamní a informační kampaň, jejíž výsledek potěší všechny návštěvníky naší zoo. Přestavbou bývalého lachtaního bazénu se tento prostor změní na africkou pláž a v expozici se zabydlí zcela nový živočišný druh, který naše zoo v minulosti nikdy nechovala. Jedná se o tučňáky, konkrétně o TUČŇÁKY BRÝLOVÉ.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě