Dozorčí rada

Dozorčí rada byla zřízena k 1. 1. 2016

Dozorčí rada Zoologické zahrady Ústí nad Labem je odborný orgán organizace, který vykonává činnost kontrolní a poradní v souvislosti s výkonem činnosti organizace. DR je zřizována na dobu neurčitou a ze své činnosti je odpovědná Radě města Ústí nad Labem. Počet členů DR stanovuje Rada města Ústí nad Labem, tak, že DR má vždy nejméně 5 členů a počet členů DR je vždy lichý. V současné době má 7 členů. Funkční období členů DR je čtyřleté.

Dozorčí rada úzce spolupracuje s ředitelem organizace, dohlíží na jeho činnost, vyhodnocuje plnění koncepce apod., jednou ročně předkládá Radě města zprávu o své činnosti včetně hodnocení práce ředitele.

 

Členové Dozorčí rady

PaedDr. Jan Eichler

předseda

PaedDr. Jan Eichler
Email: tiliacz@volny.cz
Telefon: 724 101 150
PaedDr. Petr Brázda

člen

PaedDr. Petr Brázda
Email: brazda@cbox.cz
Telefon: 777 072 210
 Lukáš Konečný

člen

Lukáš Konečný
Email: info@profiboxing.cz
Telefon: 724 394 398
 Roman Řehák

člen

Roman Řehák
Email: zoolog@zoodecin.cz
Telefon: 603 249 680
 František Šubík

člen

František Šubík
Email: fannyul@seznam.cz
Telefon: 777 687 431

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě