Obnova nábytkového zařízení Zooškoly Heinricha Lumpeho

Obnova nábytkového zařízení Zooškoly Heinricha Lumpeho

Projekt je zaměřen na vzdělávací, výchovnou a osvětovou činnost Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Cílem je zkvalitnit zázemí Zooškoly Heinricha Lumpeho a tím umožnit vyšší komfort během výukových programů, ale také pro účastníky přednášek či workshopů. Modernizace zařízení zvýší kvalitu výukových programů.

Název projektu: Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, Podprogram Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 1b. Programu)

 

Číslo projektu/smlouvy: 21/SML1636/SoPD/ZPZ

 

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj

 

Termín realizace projektu: 1. 6. 2021 – 31. 10. 2021

 

Schválená dotace: 84 680 Kč

foto

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě