Seznam výukových programů

Doba trvání programu:

Program vhodný pro děti:

Filtrovat dle dalších kriterií:Architekti ZOO

Architekti ZOO

Účastníci se zábavnou formou seznámí se zajímavými informacemi ze života zvířat. Naučí se využívat poznatků jejich způsobu života ve volné přírodě k plnohodnotnému chovu v zoo. Program začíná „nákupem zvířat“ do budoucí zoo, kdy si děti ve skupinách postupně losují obrázek zvířete s otázkou. Pokud odpoví správně, kartičku získají. Po vyčerpání všech otázek si kreslí vlastní zoo, do které umístí obrázky zvířat, vše se zřetelem na potřeby daných zvířat, chovatelů i návštěvníků. V závěrečném vyhodnocení každá skupina svojí práci obhajuje, jsou zhodnoceny klady i nedostatky jednotlivých zoologických zahrad.

 • Program probíhá pouze v Zooškole.
 • Program je vhodný pro 3. – 6. třídu ZŠ (dvě varianty pro různé věkové skupiny).

Chováme se jako zvířata?

Chováme se jako zvířata?

Program je zaměřen především na poznatky z oblasti etologie. V první fázi se v Zooškole žáci během PPT prezentace dozvědí potřebné spektrum informací o dané problematice. Dále program probíhá formou samostatné práce v areálu zoo s využitím přímého pozorování zvířat a zapisováním poznatků do pracovních listů. Vyhodnocení probíhá stylem všeobecné diskuze v Zooškole.

 • Program probíhá v Zooškole a v areálu zoo.
 • Program je vhodný především pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Nekupujme si jejich životy

Nekupujme si jejich životy

Program je úzce zaměřen na problematiku ochrany zvířat a rostlin z hlediska Washingtonské úmluvy (CITES). V první fázi se v Zooškole účastníci dozvídají informace k dané problematice při PPT prezentaci. Ve druhé fázi následuje samostatná práce v areálu zoo se zapisováním do pracovních listů s využitím areálu zoo. Na závěr probíhá vyhodnocení především formou diskuze na dané téma, zaměřené na rozvíjení vlastních názorů a jejich obhajobu.

 • Program probíhá v Zooškole a v areálu zoo.
 • Program je vhodný především pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SŠ.

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině jsou zaměřeny na úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících druhů zvířat a planě rostoucích druhů rostlin - CITES. Ve výukovém programu nechybí celá řada interaktivních prvků a pomůcek včetně několika hraných scének z návratu z dovolené či letištní kontroly. Součástí programu je ukázka pochybných suvenýrů a pašeráckých praktik. V neposlední řadě jsou děti seznámeny s podobou současného ilegálního obchodu se zvířaty a možnostmi, jak mu zabránit a chránit ohrožené druhy.

 • Program probíhá v Zooškole a v areálu zoo.
 • Program je vhodný především pro žáky 6. až 8. tříd ZŠ.

Prales na talíři

Prales na talíři

Výukový program Prales na talíři je zaměřen ekosystém tropického deštného pralesa a na nebezpečí, které pro něj znamená kontroverzní pěstování palmy olejné. Účastníci programu se nejprve seznámí s biotopem deštných pralesů a životem v nich. Další částí programu je seznámení s palmou olejnou, způsobem jejího pěstování v Indonésii a představení produktů obsahujících palmový olej. Souvislost deštných pralesů a jejich devastace je znázorněna pomocí myšlenkové mapy a kartiček vyobrazujících osoby a zvířata z celého světa. Závěrem celého programu je zkrácená verze dokumentárního filmu "Zelená poušť" a na ní navazující debata s dětmi o dané problematice. Ve výukovém programu nechybí celá řada interaktivních pomůcek včetně křížovky, vymýšlení reklamních sloganů k jednotlivým produktům obsahujícím palmový olej nebo praktická ukázka exotických hudebních nástrojů z tropické oblasti.

 • Program probíhá v Zooškole.
 • Program je vhodný především pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Představ si, že ...

Představ si, že ...

Hlavní náplní programu je samostatná práce v areálu zoo určená pro menší skupiny. Účastníci se seznámí s různými úhly pohledů na zoologickou zahradu a chovaná zvířata. Během samostatné práce účastníci vyplňují pracovní listy, přičemž využívají celý areál zoo. Program je ukončen společnou diskuzí a vyhodnocením.

 • Program probíhá pouze v areálu zoo.
 • Program je vhodný pro 3. – 6. třídu ZŠ (dvě varianty pro různé věkové skupiny).

Seznamte se ... domácí mazlíčci

Seznamte se ... domácí mazlíčci

Jedná se o první díl cyklu Seznamte se ..., který je určen nejmladším návštěvníkům a seznámí je s životem zvířat kolem nás.

Účastníci programu  získají zajímavé informace o  zvířatech, která chováme doma pro naše potěšení. Dozvědí se,  jaké mazlíčky můžeme doma chovat, čím je krmit a jak jim připravit nejvhodnější  ubytování. Pomocí kartiček s obrázky a ukázkou chovatelských pomůcek se děti naučí základní znalosti  péče o domácí zvířata a povinnosti s  ní spojené. Tématem  programu jsou základní fakta o teraristice, akvaristice, chovu hlodavců, koček a psů.  Nebude chybět ani ukázka živých zvířat.

 • Program probíhá v Zooškole.
 • Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ

Seznamte se ... venkovský dvorek

Seznamte se ... venkovský dvorek

Jedná se o druhý díl cyklu Seznamte se s..., který je určen nejmladším návštěvníkům a seznámí je s životem zvířat kolem nás.

Účastníci se hravou formou seznámí s domácími zvířaty, s jejich užitkem a významem pro člověka. Děti během programu vypráví o vlastních zkušenostech s domácími zvířaty, aktivním způsobem se zapojují při vybírání kartiček s obrázky jednotlivých zvířat. Tyto pojmenovávají a umisťují do nákresu hospodářského stavení na vhodné místo. O každém zvířeti se formou vzájemného povídání dozvědí mnoho informací, hlavní zřetel je dán na péči o zvířata, jeho základní životní projevy a potřeby a užitek daného zvířete pro člověka. Program je spojený i s ukázkami živých zvířat.

 • Program probíhá pouze v Zooškole.
 • Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ.

Seznamte se ... zvířata z divočiny

Seznamte se ... zvířata z divočiny

Jedná se o třetí díl cyklu Seznamte se ..., který je určen nejmladším návštěvníkům a seznámí je s životem zvířat kolem nás.

Tentokrát se účastníci přenesou do české přírody a za pomoci obrázků poznávají divoká zvířata z naší divočiny. Cílem programu je seznámit děti s klasickými zástupci naší fauny a jejich životem ve volné přírodě. Účastníci se dovědí, jak které zvíře vypadá, čím se živí a ve kterém biotopu jej můžeme nalézt. Lektor dále přiblíží základní vztahy panující mezi zvířaty v přírodě.

 • Program probíhá v Zooškole
 • Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ

Sloní hrátky

Sloní hrátky

Program je úzce zaměřen na konkrétní druh zvířete – slony a je vhodné jej využít v době probírání této tématiky ve škole, neboť se při něm spojují teoretické znalosti s praktickým pozorováním. Byl vytvořen u příležitosti 20. výročí chovu slonů v naší zoo v roce 2005. Probíhá formou samostatné práce v pavilonu slonů a jeho okolí, kde se nachází velké množství interaktivních prvků a vzdělávacích panelů. Využívá se pracovních listů, na závěr probíhá vyhodnocení a diskuze přímo v návštěvnické hale, možnost prohlídky zákulisí.

 • Program probíhá pouze v areálu zoo.
 • Je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ.

Stezkami ZOO

Stezkami ZOO

Jedná se o samostatný terénní program v areálu zoo, kdy prostřednictvím vědomostního kvízu účastníci soutěží o co největší počet bodů. Otázky jsou velice různorodé a zahrnují zajímavosti ze života zvířat chovaných v naší zoo. Při vyhodnocení se děti dozvědí další informace a zajímavosti věnované jednotlivým otázkám. Po dohodě je možné pedagogům připravit pracovní listy s vyhodnocením, které lze pak provést během výuky ve škole (např. z časových důvodů).

 •  Program probíhá pouze v areálu zoo.
 • Program je vhodný pro 4. – 7. třídu ZŠ.

Šelmoviny

Šelmoviny

Program je zaměřen na  řád šelmy a zahrnuje zvířata jak exotická, tak i zástupce naší fauny. Probíhá jako samostatná práce s využitím poznatků získaných během prohlídky na zástupcích šelem chovaných v zoo. Během samostatné práce účastníci vyplňují pracovní listy. Program rovněž využívá interaktivních pomůcek umístěných v návštěvnické hale pavilonu šelem. Na závěr následuje závěrečné vyhodnocení a diskuze.

 •  Program probíhá pouze v areálu zoo.
 • Je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Vzhůru na krmítko

Vzhůru na krmítko

Výukový program je zaměřen na zpěvné ptactvo v období zimních měsíců. Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími ptačími druhy a jejich způsobem života. Program se zaměřuje především na přezimující ptáky a správné zásady přikrmování.

Kromě úvodní teoretické části děti absolvují také ornitologické pozorování pěvců přímo v terénu a to za pomocí dalekohledu a klíče k určování ptactva.

Součástí programu je také dárek v podobě skládacího krmítka, které je možné sestavit a instalovat například na pozemku školy. Dále účastníci obdrží kartičku se zásadami krmení, karetní hru černý Petr a poster s ptačími druhy.

Program má přesah i do školní výuky a to právě možností pozorování ptáků na vlastnoručně sestaveném krmítku.

Program je možné objednávat v zimní sezóně, tedy od listopadu do února.

 

 • program probíhá v zooškole a v areálu zoo
 • program je vhodný především pro žáky 3. - 6. tříd ZŠ

Zvířata hrou

Zvířata hrou

Program je velmi variabilní, lze jej přizpůsobit časovým požadavkům a věku účastníků. Odlehčeným a zábavným způsobem se děti dozvědí mnoho zajímavostí ze života zvířat. Při programu jsou využívány např. formy soutěží, které děti znají z televize (Riskuj apod.). Jednotlivé aktivity jsou bodově ohodnoceny a žáci rozdělení do několika skupin mezi sebou soutěží o nejvyšší počet bodů.

Pro menší děti (1. a 2. třída)  je po úvodním společném povídání o zvířatech připravena samostatná práce v areálu zoo. Pedagogický doprovod obdrží s pracovními listy také mapku zoo se zakreslením stanovišť, kde děti plní různé úkoly a odpovídají na otázky. Zároveň obdrží i vyhodnocení, které slouží ihned ke kontrole úkolů na jednotlivých zastaveních.

 • Program probíhá v zooškole (3. – 5. třída) a v areálu zoo (1. a 2. třída).
 • Je vhodný pro děti 1. stupně ZŠ.

Zvířata nad propastí

Zvířata nad propastí

Program je úzce zaměřen na vzácné a ohrožené druhy zvířat, na příčiny jejich ohrožení a způsob jejich ochrany. V první fázi se účastníci v Zooškole dozvědí základní informace o ohrožených druzích zvířat a formách jejich ochrany s využitím krátké PPT prezentace. Poté v rámci samostatné práce v areálu zoo využívají pracovní listy. V závěrečné fázi je program zhodnocen a zakončen diskuzí nad úvahovými tématy zařazenými v pracovních listech. Zřetel je dáván také na to, aby si účastníci dokázali vytvořit vlastní názor na danou problematiku a polemizovat s rozdílnými názory.

 • Program probíhá v Zooškole a v areálu zoo.
 • Je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Život kolem nás – Les

Život kolem nás – Les

Účastníci se během programu seznamují s faunou a flórou našich lesů, s životem lesa a s jeho ochranou. Program probíhá částečně v Zooškole a částečně při společné procházce areálem zoo s využitím vhodných zástupců zvířat i rostlin. Využívá se velké množství rozličných aktivit, které provádějí děti samostatně v menších skupinkách.

 • Program probíhá v Zooškole a v areálu zoo.
 • Je vhodný pro děti 3. – 5. třídy ZŠ.

Život kolem nás – Ptáci

Život kolem nás – Ptáci

Program je zaměřen především na ptactvo naší fauny, ale i na všeobecné znalosti ze života ptáků. Program kombinuje prvky tvořivých aktivit jak v Zooškole, tak v areálu zoo. Program využívá druhy ptáků chovaných v zoologické zahradě.

 •  Program probíhá v Zooškole a v areálu zoo.
 • Je vhodný pro děti 3. – 5. třídy ZŠ.

 

Život kolem nás – Voda

Život kolem nás – Voda

Účastníci se během programu seznamují s životem okolo vody, s koloběhem vody v přírodě, s významem vody pro život na Zemi. Program se skládá z aktivit prováděných v Zooškole i v areálu zoo, využívá se i chovaných zvířat, jejichž život je spjatý s vodním prostředím.

 •  Program probíhá v Zooškole a v areálu zoo.
 • Je vhodný pro děti 3. – 5. třídy ZŠ.

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

přechodné období: březen, říjen

110,- Kč Dospělí:

55,- Kč Děti, studenti, důchodci:

290,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě