Seznam výukových programů

Doba trvání programu:

Program vhodný pro děti:

Filtrovat dle dalších kriterií:Co tě žere? aneb potravní řetězec

Cílem programu je seznámit děti blíže s potravním chováním zvířat v přírodě.

Během úvodního povídání si řekneme příklady zvířat z každé skupiny (býložravci, masožravci, všažravci), která děti znají a která mohou vidět  ve svém okolí. Následně se pokusíme tyto příklady spojit do modelového potravního řetězce. Ve druhé části se děti rozdělí do skupinek a s pomocí sady obrázků a nápovědou se budou snažit sestavit vlastní potravní řetězec. 

Na závěr pak jejich práci společně zhodnotíme a povíme si, na co zajímavého děti přišly a jestli je třeba něco překvapilo. Zamyslíme se také nad otázkami, zda se může stát z vlka vegetarián a z krávy masožravec a krátce si povíme i něco ke krmení zvířat v zoo.

 • Program probíhá pouze v zooškole.
 • Program je vhodný pro 3. – 6. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Chováme se jako zvířata?

Program je zaměřen především na poznatky z oblasti etologie. V první části se za pomocí prezentace seznámíme s pojmem etologie a její historií a se základním rozdělením typů chování. Následuje samostatná práce v areálu zoo - ve skupinách si děti vyzkouší vyplnit etogram na základě přímého pozorování vybraného zvířete. Program pak uzavřeme v zooškole, kde každá skupina představí výsledky svého pozorování, společně se o nich pobavíme a zkusíme si odpovědět na otázku, zda se chováme jako zvířata.

 • Program probíhá v zooškole a v areálu zoo.
 • Program je vhodný pro 6. třídu - SŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Koho potkáme v lese?

V tomto programu se děti blíže seznámí se zvířaty, která mohou potkat v našich lesích. 

Po krátkém úvodu  následuje poslechová prezentace, kdy se děti budou snažit uhádnout zvíře podle zvuku, který vydává. Ke každému zvířeti si zároveň řekneme více informací - jaký je jeho způsob života, čím se živí a podobně. Využívány budou rekvizity jako ukázka paroží, plodů apod. 

V druhé části se děti budou snažit přiřadit zvířata ke stopám, které v lese můžeme najít a nebudou to pouze otisky tlap.

Pokud bude čas a děti budou chtít, můžeme si přečíst i pohádku "O uličnících v lese"

 • Program probíhá pouze v zooškole.
 • Program je vhodný pro děti MŠ - 4. třídy
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině

Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině jsou zaměřeny na úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících druhů zvířat a planě rostoucích druhů rostlin - CITES. Ve výukovém programu nechybí celá řada interaktivních prvků a pomůcek včetně několika hraných scének z návratu z dovolené či letištní kontroly. Součástí programu je ukázka pochybných suvenýrů a pašeráckých praktik. V neposlední řadě jsou děti seznámeny s podobou současného ilegálního obchodu se zvířaty a možnostmi, jak mu zabránit a chránit ohrožené druhy.

 • Program probíhá v Zooškole a v areálu zoo.

 • Program je vhodný především pro žáky 6. až 8. tříd ZŠ.

 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Prales na talíři

Prales na talíři

Výukový program Prales na talíři je zaměřen ekosystém tropického deštného pralesa a na nebezpečí, které pro něj znamená kontroverzní pěstování palmy olejné. Účastníci programu se nejprve seznámí s biotopem deštných pralesů a životem v nich. Další částí programu je seznámení s palmou olejnou, způsobem jejího pěstování v Indonésii a představení produktů obsahujících palmový olej. Souvislost deštných pralesů a jejich devastace je znázorněna pomocí myšlenkové mapy a kartiček vyobrazujících osoby a zvířata z celého světa. Závěrem celého programu je zkrácená verze dokumentárního filmu "Zelená poušť" a na ní navazující debata s dětmi o dané problematice. Ve výukovém programu nechybí celá řada interaktivních pomůcek včetně křížovky, vymýšlení reklamních sloganů k jednotlivým produktům obsahujícím palmový olej nebo praktická ukázka exotických hudebních nástrojů z tropické oblasti.

 • Program probíhá v Zooškole.
 • Program je vhodný především pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

Venkovský dvorek

Cílem programu je blíže se seznámit se zvířaty, která mohou děti vidět na farmě či na statku.

Program má dvě varianty - venkovní a vnitřní. Venkovní varianta je realizována v letních měsících a za příznivého počasí, v opačném případě je program realizován uvnitř. Při venkovní variantě program začíná u horní pokladny. Variantu programu je vhodné si ověřit telefonicky den před konáním programu.

Od pokladny se přesuneme k expozici Venkovský dvorek, kde si děti prohlédnou naše chovaná zvířata a budou si moci nakrmit ovečky. Pak se přesuneme pod expozici, kde si ke zvířátkům něco povíme - názvy samce, samice a mláděte, jak je od sebe rozeznáme a cím je které zvíře užitečné. Děti si mohou porovnat surovou vlnu s klubíčkem, osahat si kozí roh nebo ptačí peří a porovnat vejce slepice a pštrosa.

V případě vnitřní varianty program probíhá v zooškole bez návštěvy Venkovského dvorečku. Na závěr programu si pak děti vyrobí ovečku z papíru a vaty.

 • Program probíhá v areálu i v zooškole
 • Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ.
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě