Návštěvní řád zoo

Chcete-li v zoo strávit příjemné chvíle, je třeba dodržovat následující pokyny.

 1. NEKRMTE ZVÍŘATA! V zoo platí přísný zákaz krmení, návštěvníci, kteří tento zákaz poruší, mohou být pracovníky zoo z areálu vykázáni.
 2. Chovejte se ke zvířatům ohleduplně, nerušte je hlukem, nedotýkejte se jich a neházejte na ně žádné předměty.
 3. Kvůli bezpečnosti lidí i zvířat nestrkejte ruce do expozic a sahat na zvířata.
 4. Choďte jen po vyznačených cestách, nepřelézejte bariéry, nevstupujte do zázemí či manipulačních prostor.
 5. Každý návštěvník je povinen prokázat se platnou vstupenkou, a to po celou dobu pobytu v areálu zoo.
 6. Děti do 12 let mohou do zoo pouze v doprovodu dospělé osoby, za jejich bezpečnost ručí doprovod.
 7. V průchozích výbězích je třeba dodržovat pravidla umístěná před vstupem do expozice.
 8. Návštěvníci se psy musí dodržovat veškerá pravidla pro pobyt psů v areálu zoo – pes musí být po celou dobu návštěvy na vodítku, nesmí vstupovat do pavilonů, průchozích výběhů a na dětská hřiště. Majitel je povinen po svém psu uklízet. Podrobné pokyny najdete v Návštěvním řádu pro majitele psů.
 9. Zákaz kouření platí v celém areálu zoo s výjimkou míst pro kuřáky, která jsou vyznačena v orientačních plánech zoo i přímo na konkrétních stanovištích. Přísný zákaz kouření platí zejména v pavilonech, v průchozích expozicích se zvířaty a na dětských hřištích.
 10. Po zoo je zakázáno pohybovat se na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu, odrážedlech a podobných zařízeních.
 11. Používání klouzaček a ostatních atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí! Je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a brát ohled na klimatické podmínky. Za bezpečné používání ručí doprovod.
 12. Návštěvníci mají povinnost respektovat pracovníky zoo a dodržovat jejich pokyny.
 13. V areálu je nutné dbát zvýšené opatrnosti v místech průjezdu zoovláčku.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě