Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Projekt souvisí se 110. výročím založení Lumpeparku a je zaměřen na připomenutí ochranářských aktivit Heinricha Lumpeho. Spolu s osvětou, vzděláváním a propagací navazují na myšlenky, které mnoho desítek let uváděl do praxe, zejména na výchovu nejmladší generace. Zároveň dojde k propojení zoo s rodištěm Heinricha Lumpeho – obcí Doubice, která věnuje zoo speciální krmítko ve tvaru buřinky, kterou nosil.

Výstupy projektu:

1)              veřejnost

-                  zhotovení dřevěné sochy Heinricha Lumpeho v životní velikosti

-                  pozorovatelna v blízkosti krmítka

-                  naučný a vzdělávací panel

-                  hra Ptačí putování

 

2)              školy

-                  nákup 110 kusů polotovarů ptačích krmítek pro MŚ a ZŠ

-                  nový výukový program

-                  pořízení dalekohledů a Klíčů k určování ptáků

-                  dermoplastické modely ptáků

-                  kartičky se zásadami krmení

-                  ornitologický Černý Petr

-                  poster s fotografiemi zpěvného ptactva

 

Číslo projektu/ smlouvy:  18/SML3622/SoPD/ZPZ

 

Název programu: Program pro rozvoj eko – agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2020, oblast podpory Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje

 

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj

 

Termín realizace projektu: 1. 3. 2018 – 31. 10. 2018

 

Schválená dotace: 180 080 Kč

 

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem.

PROJEKT UKONČEN

foto

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě