Budoucnost a směřování zoo

Budoucnost a směřování zoo

Dnes proběhla tisková konference věnovaná směřování a budoucnosti naší zoologické zahrady se zástupci vedení města Ústí nad Labem a médií. Více informací si můžete přečíst níže.

Zoo Ústí nad Labem patřila a patří mezi tradiční české zoologické zahrady a také mezi nimi zůstane!

„Prvním a důležitým krokem k návratu na přední pozice bylo stabilizování odborného personálu“, říká ředitelka dr. ing. Ilona Pšenková. Novou hlavní zooložkou je Ing. Petra Padalíková, která má patnáctileté zkušenosti na pozici zoologa. Vedoucím Útvaru kontaktu s veřejností se stal Mg.Cs. Vít Lukáš, který se již 20 let zabývá ochranou přírody a její propagací, zároveň pracoval jako kurátor v zoologických zahradách v Chile a jako kurátor primátů v Zoo Praha. Vědeckým pracovníkem je dr. Stanislav Lhota, přední odborník v oblasti primatologie a vedoucí projektu Pessisir Balikpapan. Koordinátorem vědecké a akademické spolupráce s odbornými institucemi je prof. MVDr. David Modrý. Odborným poradcem pro in-situ projekty je ing. František Příbrský, ředitel záchranného programu Kukang.

Aktuálním problémem Zoo Ústí nad Labem je její postavení v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). V roce 2019 proběhl kontrolní screening a na základě nalezených nedostatků bylo Zoo Ústí nad Labem na dva roky pozastaveno plnohodnotné členství v EAZA. Z důvodu pandemie Covid-19 byl kontrolní rescreening odložen z podzimu 2021 na jaro–léto 2022. „Na odstranění nedostatků intenzivně pracujeme a jednotlivé kroky pravidelně konzultujeme se zástupci EAZA. Zoo nadále zůstává členem EAZA, byť podmíněně dočasným“, popisuje ředitelka Pšenková. Mezi hlavní nedostatky patří nevhodná zařízení pro chov slonů, orangutanů a dalších druhů primátů. Proto jsou nové projekty zaměřené právě na tyto skupiny. V příštích letech by tak měly vzniknout následující expoziční celky:

  • Konžský prales (3 druhy primátů) s navazující expozicí Afrických mokřadů (ptáci) – expoziční celek vznikne na místě stávajícího pavilonu primátů a expozice vodního ptactva
  • Asijské mangrovy (langur jávský) – přestavba pavilonu orangutanů
  • Asijský dům (orangutan bornejský, tapíři, gibon bělolící) – přestavba pavilonu slonů
  • Noční Madagaskar (aye aye) – v prostoru nevyužívaného objektu horního vstupu do zoo
  • Chovné centrum pro outloně malé (projekt Kukang)
  • Sloní pláně (samčí skupina slonů indických, podmíněno expanzí zoo na Mariánskou skálu)

Filozofií nově vznikajících projektů bude jejich provázání s konkrétními ochranářskými aktivitami v místě přirozeného výskytu jednotlivých druhů (in-situ).

Významným mezníkem je aktualizace Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem (tzv. generel). Ten stávající nesplňuje požadavky a standardy pro chov exotických zvířat, a je nutné jej aktualizovat. Momentálně zoo řeší harmonogram aktualizace generelu se zástupci města.

Nedílnou součástí práce moderní zoologické zahrady je odborný výzkum. „V současné době pracujeme na konceptu spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Biologickým centrem Akademie věd i s českými nevládními organizacemi pracujícími na poli ochrany naší přírody. Věříme, že v tomto ohledu se Zoo Ústí nad Labem v horizontu měsíců stane výjimečnou mezi českými zoologickými zahradami“, říká koordinátor vědecké a akademické spolupráce prof. Modrý.

Pevně věříme, že jakmile vyřešíme aktuální problémy a zajistíme plnohodnotného členství v EAZA, budeme moci navázat na tradice naší zoo a získat zpět ztracenou úroveň a popularitu u našich návštěvníků. Přijďte se podívat v létě 2022. Uvidíte zoo s novou tváří, novými projekty a novými ambicemi“, dodává ředitelka Pšenková.

zveřejněno: čtvrtek 30. září 2021

foto

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě