Zoo Ústí nadl Labem Zoo Ústí nadl Labem

EAZA Screening Visit

EAZA Screening Visit

V úterý 5. a ve středu 6. února 2019 proběhla v naší zoo významná událost pro akreditaci zoo v prestižní mezinárodní organizaci – Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Naše zoo je jejím členem již od roku 1994, což ji zavazuje k dodržování standardů a doporučení chovu (tzv. guidelines), řídit se při přesunech zvířat zapsaných v Evropských chovných programech (EEP) vyjádřením koordinátorů, účastnit se jednání a konferencí apod.

Zhruba před dvěma lety začala EAZA kontrolovat a hodnotit své členské organizace na základě podrobného průzkumu, který probíhá nejprve prostřednictvím dotazníků a posléze i vlastní prohlídkou celého areálu včetně zázemí. Kontrola se týká všech oblastí, které se provozu zoo týkají, tedy chovatelské práce, veterinární péče, technického zázemí či vzdělávacích aktivit. Na hodnocení se podílí tříčlenné komise, které budou postupně kontrolovat všechny členské organizace, v současné době se jedná o 300 zařízení z 45 zemí. Do roku 2022 by měly být známy veškeré výsledky a způsobilost jednotlivých zařízení k fungování na odborné úrovni.

Hodnocení naši zoo se zhostila komise ve složení Joni Hut z EAZA Executive Office (Holandsko), Emmanuel Mouton, ředitel Réserve Zoologique de Calviac v Francii a zástupce Unie českých a slovenských zoo (UCSZOO) David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec. Ve dvou náročných dnech proběhlo šetření v celé zoo, včetně úvodních prezentací a seznámení s jednotlivými činnostmi zoo, dále prohlídky pavilonů, expozic, chovatelského zázemí, přípravny krmiv, zooškoly a dalších zařízení. Jednání a náročná kontrola probíhala ze strany komise velice vstřícně a korektně, všichni zaměstnanci zoo byli komisi plně k dispozici. Následně bude probíhat zpracování výsledků, které bychom zhruba v květnu měli dostat k připomínkování či doplnění. Poté budou všechny informace předány výboru EAZA, který cca v září až říjnu vydá oficiální stanovisko, zda naše zoo standardy splňuje, popř. doporučí některé zjištěné nedostatky do určitého časového období k nápravě.

zveřejněno: neděle 10. února 2019 | V. Vrabcová

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Pokladna zoo:

horní vstup uzavřen

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

přechodné období: březen, říjen

od 9.00 do 17.00 h Pokladny zoo:

od 9.00 do 17.00 h Pavilony:

do 18.00 h Areál zoo:

V březnu je horní pokladna otevřena pouze během víkendů.

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

přechodné období: březen, říjen

110,- Kč Dospělí:

55,- Kč Děti, studenti, důchodci:

290,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě