Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se v naší zoo uskutečnilo představení výsledků projektu, který finančně podpořil Ústecký kraj. Projekt byl věnován významnému výročí, které si v průběhu letošního roku stále připomínáme, a to 110 let od založení Lumpeparku.

Při přípravě jsme vycházeli z historických údajů, kdy jsme chtěli prostřednictvím osoby Heinricha Lumpeho přiblížit ochranářské aktivity dnešním návštěvníkům zoo i dětem ze základních a mateřských škol. V okolí historického hrádku jsme nechali zbudovat dřevěnou pozorovatelnu s obrázky několika druhů ptáků, poblíž stojí nejen velké dřevěné krmítko s kloboukem, ale i socha zakladatele v životní velikosti. Autorem je Zdeněk Škopek, který se bohužel akce nemohl zúčastnit, ale přijeli milí zástupce obce Doubice, kde se Heinrich Lumpe v roce 1859 narodil. Obec Doubice se ke svému rodákovi hrdě hlásí a zoologické zahradě věnovala právě toto krmítko s kovovým kloboukem, který bude sloužit k zakládání potravy pro ptactvo v zimě. Klobouk je důležitým artefaktem, neboť sám Heinrich Lumpe pravidelně během zimy ptáčky přikrmoval, zrní si sypal na krempu klobouku, na který se pak opeřenci houfně slétali. Také se věnoval ochraně zpěvného ptactva při migraci do teplých krajin, na tuto problematiku upozorňuje hra Ptačí putování, kde bylo nutné vytvořit nová herní políčka. Hru na principu Člověče, nezlob se! si může během letní sezóny zahrát každý návštěvník zoo, používají se velké dřevěné figurky tažných ptáků.

Kromě návštěvníků jsme se v projektu zaměřili i na školní mládež. Stejně jako si již Heinrich Lumpe uvědomoval důležitou úlohu při vzdělávání nejmladší generace, i my se snažíme ochranářské myšlenky šířit mezi žáky všech typů škol. Připravili jsme výukový program zaměřený na pozorování ptáků dalekohledy a jejich identifikaci pomocí příruček, Klíčů k určování ptačích druhů. Další aktivita se týká zdobení stromků v předvánočním čase, a to přímo ozdobami sloužícími zároveň jako potrava pro ptáčky v zimě. Dětem z MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ se věnuje lektor, který je seznámí s nejběžnějšími druhy a se zásadami krmení. Všechny třídy, které absolvují jeden z těchto programů, obdrží řadu dárků – hru Černý Petr, kartičky s obrázkem a zásadami krmení, velký poster s ptačími druhy a ptačí krmítko k sestavení. To si mohou pak umístit za oknem třídy či na školní zahradě, ptáky pozorovat a pravidelně přikrmovat.

Velké poděkování patří Ústeckému kraji, bez této finanční podpory bychom nemohli projekt realizovat v tak velkém rozsahu. Věříme, že tyto aktivity k nám přilákají ještě více návštěvníků, protože celá historie naší zoo je unikátní a mezi ostatními zahradami v České republice nemá obdoby.

zveřejněno: pátek 23. listopadu 2018 | V. Vrabcová

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě