Příchod nových tučňáků

Příchod nových tučňáků

Do skupiny tučňáků brýlových v ústecké zoologické zahradě dorazili noví jedinci. V úterý 7. září přicestovala skupina deseti tučňáků z nizozemské ARTIS Amsterdam Royal Zoo. Šest samic a čtyři samci dorazili v odpoledních hodinách a ihned byli vypuštěni do horní části expozice. Transport proběhl bez problémů a tučňáci se pomalu adaptují na své nové prostředí.

Po příjezdu byla zvířata označena barevnými rozlišovacími páskami, které slouží pro konkrétní identifikaci jedinců. V naší zoologické zahradě nasazujeme všem samicím pásku na pravé křídlo a samcům na křídlo levé, návštěvníci zoo mají tedy sami možnost rozpoznat ve skupině samici od samce. Po výsledcích veterinárního vyšetření byli spojeni s dosavadní pěticí tučňáků, kteří prostředí expozice i chovatelé již znají. Stávající tučňáci budou napomáhat novým tučňákům s celkovou adaptací na nové prostředí. Současně naše zoo chová patnáct jedinců v poměru pohlaví osm samců a sedm samic.

Ústecká zoologická zahrada je od roku 2017 jedinou v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), kde můžete tučňáky brýlové spatřit a v roce 2019 došlo k prvnímu úspěšnému odchovu. Spodní bazén byl v posledních měsících doplněn řadou velkých kamenů, které poskytují tučňákům přirozenější prostředí. Bylo nainstalováno také nové vzduchování, které přispívá k pohybu vody v bazénu a spolu s kameny působí jako estetický prvek.  Expozice tučňáků je svou rozlohou pláže i vodního prostředí koncipovaná k chovu početnější kolonie, než jakou je v současné době obývána. Ve spolupráci s koordinátorem evropského chovu tučňáků brýlových bude snaha do budoucna rozšířit stávající skupinu na zhruba dvojnásobek aktuálního počtu.

Tučňáci brýloví jsou jedinými zástupci svého rodu obývající africký kontinent. Vyskytují se na jeho jižním výběžku, v Jihoafrické republice a Namibii. Růžová oblast kolem očí, která těmto ptákům propůjčila druhové jméno, je zodpovědná za termoregulaci těla. Tučňáci tráví část roku na otevřeném moři a v období reprodukce vyhledávají písčité pláže, kde si přirozeně hloubí hnízdní nory. Jelikož se jedná o zvířata žijící v koloniích, v menším počtu jedinci strádají a vystresovaná zvířata jsou často náchylnější k různému onemocnění. Nárůstem počtu jedinců, chovaných v naší zahradě, dojde i ke zlepšení welfare a celkové životaschopnosti celé tučňáčí skupiny.

zveřejněno: úterý 21. září 2021 | Matěj Kynšt

foto
foto

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě