Vyjádření ke spekulacím

Vyjádření ke spekulacím

V posledních dnech se v mediích a na sociálních sítích objevují různé spekulace, které se týkají Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Jedná se především o její možné vyloučení z Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (dále EAZA) a o strategii rozvoje (tzv. generel).

V roce 2019 proběhl kontrolní screening EAZA. Na základě nalezených nedostatků bylo Zoo Ústí nad Labem na dva roky pozastaveno plnohodnotné členství v EAZA. Z důvodu pandemie Covid-19 byl kontrolní rescreening odložen z podzimu 2021 na jaro-léto 2022. Zoo na odstranění nedostatků intenzivně pracuje a pravidelně konzultuje jednotlivé kroky se zástupci EAZA.  Zoo nadále zůstává členem EAZA, byť podmíněně dočasným.

Stávající návrh rozvoje (generel), vytvořený za bývalého vedení zoo, nesplňuje všechny požadavky a standardy pro chov exotických zvířat a je nutné jej aktualizovat. Momentálně se zástupci zřizovatele řešíme harmonogram aktualizace.

V posledních týdnech byl tým zoo obohacen o zkušené kolegy z oborů zoologie a ochrany přírody. Pevně věříme, že i s jejich pomocí se podaří nasměrovat zoo k obnově plnohodnotného členství v EAZA, a zároveň získat zpět ztracenou úroveň a popularitu.

zveřejněno: pátek 17. září 2021 | Matěj Kynšt

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě